Skip to main content

Trzy fundusze ETF iShares z ekspozycją na niemiecki rynek finansowy na zuryskim parkiecie

25 czerwca 2012 r. na giełdzie SIX Swiss Exchange zadebiutowały trzy nowe ETF-y iShares. Dwa nich oferują ekspozycję na duże i średnie spółki niemieckie notowane na parkiecie we Frankfurcie, natomiast trzeci odwzorowuje indeks największych i najpłynniejszych rządowych obligacji niemieckich denominowanych w euro.

iShares DAX (DE) to fundusz ETF, którego celem jest jak najdokładniejsze naśladowanie zachowania (wyników inwestycyjnych) indeksu DAX (z zastosowaniem replikacji fizycznej). Indeks ten skupia 30 największych i najpłynniejszych spółek z segmentu Prime Standard giełdy we Frankfurcie. Spółki te muszą spełniać jeden z dwóch warunków: mają siedzibę w Niemczech lub minimum 33% ich obrotu jest generowane na Deutsche Boerse i mają siedzibę w jednym z państw Unii Europejskiej lub EFTA. Jest to indeks ważony kapitalizacją z uwzględnieniem współczynnika free float. W dniu 20 września największy udział w portfelu funduszu miały spółki: Siemens (10,06%), BASF (9,88%), Bayer (8,69%), SAP (8,05%), Allianz (6,79%), E.ON (5,80%) i Daimler (5,58%). W ujęciu sektorowym przeważały spółki chemiczne (23,31%), firmy zajmujące się produkcją i dostarczaniem dóbr i usług przemysłowych (13,60%), spółki z branży samochodowej (12,07%), firmy ubezpieczeniowe (9,89%) i technologiczne (9,01%). Wskaźnik kosztów funduszu wynosi 0,15% w skali roku.

iShares MDAX (DE) to fundusz ETF, którego celem jest jak najwierniejsza replikacja wyników indeksu MDAX (z zastosowaniem replikacji fizycznej). Indeks ten skupia 50 firm o średniej kapitalizacji notowanych w segmencie Prime Standard giełdy we Frankfurcie i znajdujących się w rankingu spółek uwzględniającym kapitalizację i wartość obrotu za spółkami tworzącymi portfel indeksu DAX. Spółki te muszą mieć siedzibę w Niemczech, bądź minimum 33% ich obrotu jest generowane na Deutsche Boerse i mają siedzibę w jednym z państw Unii Europejskiej lub EFTA. Jest to indeks ważony kapitalizacją z uwzględnieniem współczynnika free float. W dniu 20 września największy udział w portfelu funduszu miały spółki: EADS (European Aeronautic Defence and Space Company) (8,94%), Continental (7,66%), Lanxess (6,51%), Kabel Deutschland Holding (5,41%) i Brenntag (5,17%). W ujęciu sektorowym przeważały firmy zajmujące się produkcją i dostarczaniem dóbr i usług przemysłowych (27,86%), spółki chemiczne (18,02%), spółki medialne (10,40%) oraz firmy z branży samochodowej (10,25%). Wskaźnik kosztów funduszu wynosi 0,50% w skali roku.

iShares eb.rexx Government Germany (DE) to fundusz ETF odzwierciedlający (poprzez replikację fizyczną) wyniki indeksu eb.rexx Government Germany Index. Indeks ten oferuje ekspozycję na 25 największych i najpłynniejszych niemieckich obligacji rządowych denominowanych w euro notowanych na platformie Eurex Bonds z terminem pozostałym do zapadalności od 1,5 roku do 10,5 lat. Indkes obejmuje tylko obligacje o ratingu inwestycyjnym i minimalnej wartości emisji w wysokości 4 mld euro. W dniu 20 września średnia zapadalność portfela funduszu wynosiła 5,01 lat, kupon 2,99%, stopa zwrotu w terminie do wykupu 0,60%, a zmodyfikowane duration 4,62%. Wskaźnik kosztów funduszu wynosi 0,15% w skali roku.

Walutą obrotu wszystkich ww. funduszy ETF iShares na giełdzie w Zurychu jest frank szwajcarski.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.