Skip to main content

Trzeci z kolei tydzień wysokiego dodatniego salda nabyć i umorzeń tytułów uczestnictwa sektorowych funduszy ETF

Według danych BlackRock w pierwszym tygodniu sierpnia (zakończonym 6 sierpnia) bilans wpłat i wypłat do funduszy ETF naśladujących subindeksy sektorowe paneuropejskiego indeksu STOXX 600 trzeci raz z kolei był dodatni i wyniósł 296,3 mln USD (tydzień wcześniej wyniósł 284,6 mln USD, zaś dwa tygodnie wcześniej 226,7 mln USD). W rezultacie tegoroczne saldo nabyć i umorzeń tytułów uczestnictwa tej grupy funduszy było po raz pierwszy od wielu tygodni dodatnie i wyniosło 156,1 mln USD.

Zainteresowaniu sektorowymi funduszami ETF wśród europejskich inwestorów sprzyjała korzystna sytuacja panująca w ubiegłym tygodniu na Parkietach Starego Kontynentu. Spośród 19 subindeksów sektorowych na plusie zakończyło pierwszy tydzień sierpnia aż 18 – najwyższe wzrosty stały się udziałem inwestorów, którzy powierzyli swój kapitał ETF-om replikującym subindeks branży chemicznej (5,7-5,9%), subindeks surowców podstawowych (5,1-5,4%) oraz subindeks ropy i gazu (5,0-5,2%). Stratę ponieśli w minionym tygodniu jedynie inwestorzy posiadający w swoich portfelach tytuły uczestnictwa ETF-ów odwzorowujących subindeks producentów żywności i napojów (od 1,3% do 1,5%).

Zdecydowanie największą popularnością cieszyły się w pierwszym tygodniu sierpnia fundusze ETF podążające za subindeksami: bankowym (+136,6 mln USD) i surowców podstawowych (+136,0 mln USD). Wśród tych pierwszych najwięcej kapitału (netto) pozyskały db x-trackers DJ STOXX 600 Banks (+95,2 mln USD) oraz Dow Jones STOXX 600 Optimised Banks Source ETF (+43,5 mln USD), zaś w gronie tych drugich największym zainteresowaniem cieszył się Dow Jones STOXX 600 Optimised Basic Resources Source ETF (+114,8 mln USD). Najwięcej środków finansowych inwestorzy wycofali natomiast z funduszy replikujących subindeksy branży żywności i napojów (-37,2 mln USD) i sektora ubezpieczeniowego (-20,4 mln USD).

Od początku 2010 roku największą popularnością cieszyły się fundusze naśladujące zachowanie subindeksu sektora medialnego (+235,7 mln USD) oraz branży dóbr i usług przemysłowych (+143,9 mln USD), natomiast najwięcej kapitało wypłacono (netto) z funduszy ETF powiązanych z sektorem telekomunikacyjnym (-78,9 mln USD) i sektorem opieki zdrowotnej (-78,2 mln USD). Najpopularniejszym funduszem w tym roku okazał się Dow Jones STOXX 600 Optimised Basic Resources Source ETF (+264,6 mln USD), zaś najgorzej pod tym względem wypadł Lyxor ETF STOXX 600 Basic Resources (-263,6 mln USD).

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.