Skip to main content

Trzeci z kolei tydzień dodatniego salda nabyć i umorzeń w sektorowych ETF-ach

Mimo wciąż niestabilnej sytuacji na europejskich parkietach, miniony tydzień (zakończony 11 czerwca) był trzecim z kolei, w którym wartość nowych nabyć tytułów uczestnictwa funduszy typu ETF replikujących 19 sektorowych subindeksów indeksu STOXX 600 przewyższyła wartość umorzeń. Choć aż 17 z 19 subindeksów odnotowało w tym okresie dodatnią stopę zwrotu (najwyższą – 5,5% – subindeks sektora budowlanego i materiałów budowlanych), saldo nabyć i umorzeń wyniosło tylko 19,1 mln USD. Zadecydował o tym przede wszystkim znaczący odpływ kapitału z ETF-ów powiązanych z subindeksem surowców podstawowych (–76,9 mln USD). Na kilkunastomilionowym plusie znalazły się natomiast fundusze ETF sektorów handlu detalicznego (+19,0 mln USD), żywności i napojów (+18,6 mln USD), opieki zdrowotnej (+15,1 mln USD), medialnego (+13,3 mln USD), turystycznego (+12,7 mln USD) oraz ropy i gazu (+12,1 mln USD).

W pierwszych 11 dniach czerwca saldo nabyć i umorzeń sektorowych ETF-ów wyniosło (+232,6 mln USD). Najwięcej nowego kapitału wpłynęło do funduszy replikujących subindeks bankowy (+296,4 mln USD), natomiast na przeciwnym biegunie znalazły się ETF-y naśladujące zachowanie subindeksu surowców podstawowych (-64,9 mln USD).

Od początku 2010 roku wartość umorzeń sektorowych funduszy ETF okazała się wyższa od wartości nowych nabyć o 308,2 mln USD. W tym okresie najwięcej środków finansowych (w ujęciu netto) trafiło do ETF-ów sektora medialnego (301,6 mln USD), zaś najwięcej kapitału odpłynęło z funduszy odwzorowujących subindeks surowców podstawowych (-312,2 mln USD).

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.