Skip to main content

Towarowy fundusz ETF wyemitowany przez ETFX Fund Company na mediolańskim parkiecie

17 stycznia 2013 r. rynek ETFplus giełdy w Mediolanie wzbogacił się o kolejny fundusz ETF. Tym razem do obrotu na Borsa Italiana wszedł ETFX DJ-UBS All Commodities 3 Month Forward Fund wyemitowany przez ETFX Fund Company – spółkę z grupy ETF Securities. Fundusz jest także notowany na giełdach w Londynie, Frankfurcie i w Zurychu.

Celem funduszu jest jak najbardziej precyzyjne odwzorowywanie stóp zwrotu indeksu Dow Jones-UBS Commodity Index Total Return 3 Month Forward. W tym celu fundusz stosuje replikację syntetyczną (model niefinansowany) zawierając umowy swapowe z wieloma kontrpartnerami uczestniczącymi w platformie ETFX. Każdorazowa ekspozycja na kontrpartnerów umowy swapowej jest codziennie zabezpieczana. Odzwierciedlany przez fundusz indeks to indeks towarowy szerokiego rynku typu forward, co oznacza że został on zaprojektowany w taki sposób, aby przedstawiać skład indeksu Dow Jones-UBS Commodity Index Total Return za trzy miesiące. Ponadto jest to rolowany indeks (rolling index), którego portfel składa się z kontraktów futures na fizycznie istniejące surowce i towary, które są zastępowane „nowymi” kontraktami w sytuacji, gdy „stare” kontrakty wygasają. Indeks obejmuje kontrakty na 22 surowce i towary – dominują w nim towary rolne (34,5%) i surowce energetyczne (29,3%); mniejsze znaczenie posiadają metale przemysłowe (16,8%) oraz metale szlachetne (14,4%), zaś znikomą rolę odgrywają towary rolne pochodzenia zwierzęcego (5,1%). Najpopularniejszymi kontraktami w portfelu indeksu są: gaz ziemny (10,9%), złoto (10,5%), ropa WTI (9,3%), kukurydza (7,2%) i miedź (giełda COMEX) (7,1%) (wszystkie dane na koniec lutego 2013 r.).

Walutą bazową funduszu jest dolar amerykański, natomiast obrót tym instrumentem na parkiecie w Mediolanie odbywa się w euro. Wskaźnik kosztów całkowitych funduszu wynosi 0,55% w skali roku. Fundusz nie wypłaca dywidend.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.