Skip to main content

Think Capital powiększył swoją ofertę ETF-ów

Holenderska spółka Think Capital (będąca częścią BinckBank) uruchomiła 14 kwietnia 2011 r. swoje kolejne fundusze ETF, tym razem z ekspozycją na rynki globalne i europejskie. Zostały wprowadzone na giełdę w Amsterdamie. Są to:

  • The Think Global Equity Tracker – replikuje indeks Think Global Equity, który obejmuje 250 spółek o dużej kapitalizacji notowanych na światowych giełdach

  • The Think Global Real Estate Tracker – naśladuje wyniki indeksu Think Global Real Estate, w skład którego wchodzi 25 firm z sektora nieruchomości z całego świata

  • The Think iBoxx Corporate Bond Tracker – odwzorowuje zachowanie indeksu Markit iBoxx EUR Liquid Corporates, który obejmuje obligacje korporacyjne spółek globalnych denominowane w euro

  • The Think iBoxx Government Bond Tracker – stara się naśladować zachowanie indeksu Markit iBoxx EUR LiquidSovereign Diversified 1-10, który grupuje obligacje rządowe krajów ze strefy euro.

Indeksy globalne i nieruchomościowy replikowane przez ww. ETF-y są indeksami, w których wszyscy uczestnicy posiadają jednakowe wagi w portfelu. Takie rozwiązanie, w odróżnieniu od ważenia kapitalizacją, zapewnia zdaniem Think Capital, lepszą dywersyfikację portfela.

Koszty pierwszych dwóch instrumentów (total earning ratio) wynoszą 0,20% i 0,25% w skali roku, zaś dłużnych ETF-ów 0,15%. Ich walutą bazową jest euro.

Pięć pierwszych funduszy ETF Think Capital trafiło na NYSE Euronext Amsterdam w grudniu 2009 r. Były to ETF-y zorientowane na spółki holenderskie (Think AEX Tracker replikuje indeks szerokiego rynku AEX, zaś Think AMX Tracker indeks firm o średniej kapitalizacji) oraz ETF-y oferujące defensywne, neutralne i agresywne inwestycje (Think TMT Defensief, Think TMT Neutraal i Think TMT Offensief).

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.