Skip to main content

Świetne dziesięć miesięcy dla europejskich ETF-ów i ETP

Według danych spółki ETFGI w pierwszych dziesięciu miesiącach 2014 r. napływ netto kapitału do funduszy ETF i instrumentów typu ETP (exchange-traded product) znajdujących się w obrocie na europejskich giełdach i alternatywnych platformach obrotu wyniósł 56,2 mld USD, co jest rezultatem wyższym niż w jakimkolwiek wcześniejszym pełnym roku. W samym tylko październiku do europejskich ETF-ów i ETP trafiło netto 8,7 mld USD, z czego najwięcej – 5,2 mld USD – zasiliło produkty akcyjne. Dodatnie saldo nabyć i umorzeń stało się także udziałem instrumentów posiadających ekspozycję na rynek papierów o stałym dochodzie (+3,6 mld USD), natomiast z towarowych ETFs/ETPs wycofano netto 183 mln USD. Największym beneficjentem dużego zainteresowania europejskimi funduszami ETF i instrumentami typu ETP okazała się spółka BlackRock (fundusze ETF iShares), która pozyskała środki netto o wartości 4,5 mld USD; kolejne miejsca w tym zestawieniu zajęły Vanguard (+1,7 mld USD) i Lyxor Asset Management (+1,1 mld USD). Te same instytucje przodują także w rankingu obejmującym pierwszych 10 miesięcy 2014 r. z napływem netto kapitału w wysokości (odpowiednio) 18,4 mld USD, 8,4 mld USD i 6,2 mld USD.

W końcu października europejski rynek funduszy ETF i instrumentów typu ETP obejmował 2111 produktów posiadających ogółem 6323 linie notowań i notowanych na 26 giełdach. Łączna wartość aktywów zgromadzona w tych produktach wynosi 459 mld USD. Wśród 51 dostawców (providers) tych instrumentów finansowych prym wiodą: BlackRock (iShares) – 213 mld USD (46,5% rynku), Deutsche Bank (db x/db ETC) – 54 mld USD (11,8%) i Lyxor AM – 47 mld USD (10,3%). Udziały każdego z pozostałych 48 podmiotów nie przekraczają 5%.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.