Skip to main content

Stosunkowo niewielki odpływ kapitału z sektorowych ETF-ów podczas dotkliwych spadków na europejskich parkietach

Europejscy inwestorzy giełdowi na długo zapamiętają pierwszy tydzień sierpnia 2011 r. Spadki jakie przetoczyły się w tym okresie po parkietach Starego Kontynentu okazały się bardzo dotkliwe – indeks STOXX 600 Europe stracił na wartości (w USD) aż 10,7%, a niektóre z subindeksów sektorowych zniżkowały nawet 13 procent i więcej (subindeks spółek sektora ropy i gazu stracił 13,0%, firm branży surowców podstawowych 15,7%, a spółek z branży samochodowej aż 16,9%). Po tak gwałtownych spadkach istotnie się pogorszyły również tegoroczne stopy zwrotu ww. indeksów – STOXX 600 Europe od początku roku do 5 sierpnia stracił na wartości 4,7%, a spośród 19 subindeksów sektorowych tylko pięć pozostało na plusie (opieki zdrowotnej, żywności i napojów, nieruchomości, telekomunikacyjny oraz dóbr osobistych i gospodarstwa domowego). W tych skrajnie niesprzyjających inwestycjom okolicznościach (przynajmniej jeśli chodzi o zajmowanie długich pozycji), ujemne saldo nabyć i umorzeń tytułów uczestnictwa sektorowych ETF-ów w wysokości (-160,4 mln USD) należy uznać za dość umiarkowane. Co ciekawe najgorszy bilans wcale nie dotyczył ETF-ów powiązanych z subindeksem bankowym – według danych BlackRock przewaga wypłat nad nowymi wpłatami wyniosła w tym przypadku 41,9 mln USD. Ponad dwukrotnie gorsze saldo miało miejsce w przypadku ETF-ów replikujących subindeks branży telekomunikacyjnej (-97,6 mln USD). Na niewielkim plusie (jeśli chodzi o saldo wpłat i wypłat) zakończyły pierwszy tydzień sierpnia ETF-y z ośmiu kategorii sektorowych – najlepszy wynik uzyskały podmioty naśladujące zachowanie subindeksów branży ubezpieczeniowej (+27,4 mln USD) i sektora ropy i gazu (+24,2 mln USD).

Po dwóch tygodniach na plusie, tegoroczne saldo wpłat i wypłat kapitału z funduszy ETF odwzorowujących wyniki subindeksów sektorowych indeksu STOXX 600 Europe według danych BlackRock ponownie znalazło się „pod kreską” i wyniosło (-38,0 mln USD). Najlepszy, niemal identyczny bilans, osiągnęły ETF-y powiązane z subindeksami sektora opieki zdrowotnej (co nie zaskakuje biorąc pod uwagę ich najlepsze wyniki inwestycyjne w 2011 roku) oraz sektora bankowego – odpowiednio (+280,2 mln USD) i (+278,4 mln USD). Najgorszy bilans odnotowały dotychczas w tym roku ETF-y replikujące subindeks spółek użyteczności publicznej (-242,4 mln USD) i spółek sektora surowców podstawowych (-214,9 mln USD).

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.