Skip to main content

Stabilizacja na rynku sektorowych ETF-ów w Europie

Po ogromnym odpływie kapitału z funduszy ETF replikujących subindeksy sektorowe indeksu STOXX 600 Europe w drugim tygodniu listopada, ubiegły tydzień przyniósł uspokojenie sytuacji i niewielkie dodatnie saldo nabyć i umorzeń. Według informacji BlackRock w tygodniu zakończonym 19 listopada przewaga zakupów tytułów uczestnictwa tej grupy funduszy nad ich sprzedażą wyniosła 64,7 mln USD. Sprzyjały temu przede wszystkim względne niewielkie spadki na europejskich parkietach (indeks STOXX 600 Europe zniżkował tylko o 0,3%). Co więcej, spółki z części sektorów zanotowały wzrosty – największy stał się udziałem branży motoryzacyjnej (wartość subindeksu opisującego koniunkturę giełdową wśród firm tego sektora wzrosła o 3,4%). Nic więc dziwnego, że to właśnie fundusze ETF naśladujące zachowanie tego subindeksu cieszyły się dużym zainteresowaniem inwestorów. Do podmiotów tych wpłacono o 48,0 mln USD więcej niż z nich wypłacono – lepszy bilans uzyskały jedynie ETF-y powiązane z subindeksem branży ubezpieczeniowej (+ 57,2 mln USD). Z kolei największy odpływ środków finansowych odnotowały ETF-y odwzorowujące wyniki subindeksu producentów dóbr i usług przemysłowych (-62,5 mln USD) oraz subindeksu surowców podstawowych (-59,5 mln USD).

Od początku 2010 r. saldo napływu i odpływu kapitału z ETF-ów naśladujących notowania subindeksów sektorowych europejskich przedsiębiorstw wynosi +542,3 mln USD. Największym zainteresowaniem cieszyły się w tym okresie fundusze powiązane z subindeksem bankowym (+252,8 mln USD) i subindeksem spółek użyteczności publicznej (+106,9 mln USD). Najwięcej kapitału odpłynęło natomiast z ETF-ów replikujących subindeksy spółek branży żywności i napojów (-152,7 mln USD) i sektora opieki zdrowotnej (-98,9 mln USD).

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.