Skip to main content

Środkowoeuropejskie ETF-y notują napływ netto kapitału

Bezsprzecznie jednym z najbardziej interesujących zjawisk na rynku ETF-ów w ostatnich tygodniach jest to, w jaki sposób inwestorzy inwestujący w te instrumenty finansowe reagują na dramatyczne wydarzenia trwające na giełdach od ostatniego tygodnia lutego. Pierwsze analizy dotyczące polskiego rynku ETF-ów pokazały, że krajowi inwestorzy zachowują zimną krew i nie tylko nie umarzają certyfikatów inwestycyjnych i tytułów uczestnictwa ETF-ów, ale nawet dokonują zakupów licząc zapewne na to, że obecna przecena jest znakomitą okazją inwestycyjną.

Warto zatem przyjrzeć się także, jak wygląda sytuacja na innym znaczącym rynku ETF-ów w naszym regionie, tj. na giełdzie w Sofii. Jest tam notowanych 12 ETF-ów, w tym 11 typu long i jeden typu short. Wszystkie one są zarządzane przez bułgarską spółkę Expat Asset Management należącą do Expat Capital. Są to instrumenty, które oferują ekspozycje na rynki akcji w 11 krajach, głównie środkowej i południowej Europy – Bułgarii, Rumunii, Czech, Polski, Słowacji, Węgier, Słowenii, Chorwacji, Serbii, Macedonii i Grecji. Inwestują one w akcje dużych spółek z tych krajów należących do głównych indeksów giełdowych. ETF-y te są także notowane na giełdzie we Frankfurcie, a jeden (Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF) również na giełdzie w Londynie.

Analiza emisji i umorzeń tytułów uczestnictwa tych funduszy w ostatnich czterech tygodniach (od 24 lutego do 19 marca) pokazuje, że również inwestujący w ETF-y Expat Capital trzymali nerwy na wodzy i z reguły kupowali taniejące walory. W analizowanym okresie odnotowano emisje i/lub umorzenia w siedmiu ETF-ach Expat Capital i we wszystkich saldo nabyć i umorzeń było dodatnie (por. wykres). Trudno jednak stwierdzić, czy popyt pochodził ze strony inwestorów bułgarskich, czy może niemieckich lub innych dokonujących transakcji na parkiecie we Frankfurcie. Co ciekawe, największy (w ujęciu procentowym) przyrost liczby wyemitowanych certyfikatów odnotował fundusz Expat Poland WIG20 UCITS ETF odwzorowujący wyniki indeksu WIG20 (aż o 42,9%). Dużą popularnością cieszyły się także tytuły uczestnictwa funduszy Expat Czech PX UCITS ETF (+27,6%) i Expat Hungary BUX UCITS ETF (20,8%).

Szczegółowe dane dotyczące nowych emisji i umorzeń tytułów uczestnictwa funduszy ETF Expat Capital są zaprezentowane poniżej:

  • Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF – 2 emisje i 4 umorzenia, w sumie emisja netto 50 tys. tytułów uczestnictwa,

  • Expat Romania BET UCITS ETF – 1 emisja I 1 umorzenia, w sumie emisja netto 120 tys. tytułów uczestnictwa,

  • Expat Czech PX UCITS ETF – 1 emisja 160 tys. tytułów uczestnictwa,

  • Expat Slovenia SBITOP UCITS ETF – 2 emisje i 1 umorzenie, w sumie emisja netto 70 tys. tytułów uczestnictwa,

  • Expat Hungary BUX UCITS ETF – 1 emisja 110 tys. tytułów uczestnictwa,

  • Expat Poland WIG20 UCITS ETF – 2 emisje w sumie 90 tys. tytułów uczestnictwa,

  • Expat Greece ASE UCITS ETF – 1 emisja 20 tys. tytułów uczestnictwa.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.