Skip to main content

Source Physical Gold P-ETC dostępny w euro na platformie Xetra giełdy we Frankfurcie

16 marca 2012 r. na platformie Xetra giełdy we Frankfurcie zadebiutował jeden z flagowych instrumentów finansowych wyemitowanych przez spółkę Source Markets – Source Physical Gold P-ETC. Jest to instrument dłużny, który zapewnia inwestorom ekspozycję na ceny złota ustalane na rynku londyńskim (London Gold Market PM Fixing Price). Jest on zabezpieczony fizycznie istniejącymi sztabami złota przechowywanymi przez bank J.P. Morgan Chase w Londynie. Dzięki temu Source Physical Gold P-ETC oferuje jednocześnie inwestorom możliwość dostawy złota w fizycznej postaci. Wskaźnik kosztów całkowitych (total expense ratio – TER) w skali roku wynosi 0,29%.

Instrument ten był dotychczas notowany w dolarach amerykańskich i w funtach szterlingach na giełdzie w Londynie (London Stock Exchange) oraz w dolarach amerykańskich na giełdzie w Zurychu (SIX Swiss Exchange). Na giełdzie we Frankfurcie jest on po raz pierwszy dostępny w euro. W 2011 r. aktywa ulokowane w Source Physical Gold P-ETC wzrosły o ponad 1,2 mld USD, zaś wartość obrotu tym instrumentem finansowym na LSE przekroczyła poziom 4 mld USD. Obecnie wartość aktywów Source Physical Gold P-ETC wynosi ponad 2,3 mld USD i jest to jeden z najpopularniejszych tego typu instrumentów finansowych na świecie.

Source Markest jest obecnie trzecim największym providerem instrumentów typu ETC (exchange-traded commodity) w Europie. Od momentu uruchomienia w kwietniu 2009 r. do 31 produktów finansowych tego typu spółka pozyskała 2,7 mld USD. Łączne aktywa instrumentów typu ETP (exchange-traded products) Source wynoszą 8,8 mld USD.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.