Skip to main content

Siedem obligacyjnych funduszy ETF Amundi na NYSE Euronext w Paryżu

22 czerwca na giełdzie w Paryżu miało miejsce pierwsze notowanie siedmiu funduszy ETF wyemitowanych przez Amundi Investment Solutions:

  • AMUNDI ETF US TREASURY 1-3

  • AMUNDI ETF US TREASURY 3-7

  • AMUNDI ETF US TREASURY 7-10

  • AMUNDI ETF SHORT US TREASURY 1-3 DAILY

  • AMUNDI ETF SHORT US TREASURY 3-7 DAILY

  • AMUNDI ETF SHORT US TREASURY 7-10 DAILY

  • AMUNDI ETF EX AAA GOVT BOND EUROMTS

Trzy pierwsze ETF-y są instrumentami typu „long”, pozwalającymi zarabiać na wzroście notowań indeksów bazowych, którymi są odpowiednio: Markit iBoxx $ Treasuries 1-3Y, Markit iBoxx $ Treasuries 3-7Y oraz Markit iBoxx $ Treasuries 7-10Y. Są to indeksy, których zadaniem jest odzwierciedlanie koniunktury w poszczególnych segmentach (w zależności od terminu zapadalności) amerykańskiego rynku papierów rządowych.

Trzy kolejne fundusze są produktami typu „short”, co oznacza, że umożliwiają inwestorom czerpanie korzyści w sytuacji spadków cen na rynku amerykańskiego długu. Naśladują one bowiem, w ujęciu dziennym, zachowanie indeksów typu short – odpowiednio: Short Markit iBoxx USD Treasuries 1-3 Years, Short Markit iBoxx USD Treasuries 3-7 Years oraz Short Markit iBoxx USD Treasuries 7-10 Years. Są to pierwsze tego typu instrumenty finansowe na rynku europejskim.

AMUNDI ETF EX AAA GOVT BOND EUROMTS również nie ma precedensu na rynkach giełdowych na Starym Kontynencie. Odwzorowuje on notowania indeksu EuroMTS ex-AAA Government, który obejmuje obligacje rządowe krajów strefy euro posiadające rating niższy niż potrójne A (AAA) (lub niższy niż ekwiwalentny rating w agencjach S&P, Moody’s lub Fitch).

Nowe fundusze Amundi adresowane są głównie do inwestorów instytucjonalnych. Stosują one replikację syntetyczną, ich market makerem jest Societe Generale, wypłacają coroczną dywidendę, zaś stawka kosztów całkowitych (total earning ratio) wynosi 0,14%.

Obecnie – według danych NYSE Euronext – na europejskich parkietach tego operatora notowanych są 493 fundusze typu ETF.

Amundi ETF posiadała w końcu maja w swojej ofercie 89 funduszy ETF o łącznych aktywach w wysokości ponad 4,5 mld euro.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.