Skip to main content

Siedem nowych funduszy ETF db x-trackers na giełdzie we Frankfurcie

9 stycznia 2012 r. w segmencie XTF giełdy Deutsche Boerse pojawiło się siedem nowych funduszy ETF wyemitowanych przez db X-trackers II – spółkę z grupy Deutsche Banku. Cztery z nich są oparte o indeksy iTraxx i dają ekspozycję na derywaty kredytowe, natomiast trzy to fundusze obligacyjne odwzorowujące indeksy obligacji rządowych.

Cztery ETF-y powiązane z indeksami rynku derywatów kredytowych to instrumenty finansowe, które dają po raz pierwszy inwestorom na Deutsche Boerse możliwość partycypowania w wynikach indeksów iTraxx Europe oraz iTraxx Crossover. Pierwszy z tych indeksów odzwierciedla stopy zwrotu 125 europejskich przedsiębiorstw posiadających rating inwestycyjny, natomiast drugi odzwierciedla stopy zwrotu 45 europejskich firm posiadających rating Baa3/BBB – lub niższy. Deutsche Bank wprowadził na frankfurcki parkiet fundusze podążające zgodnie z zachowaniem ww. indeksów (w ujęciu dziennym) z dwukrotną dźwignią (db X-trackers II iTraxx Europe 5-year 2x Daily TRI ETF oraz db X-trackers II iTraxx Crossover 5-year 2x Daily TRI ETF) oraz fundusze zachowujące się przeciwnie do ww. indeksów (w ujęciu dziennym), również z dwukrotną dźwignią (db X-trackers II iTraxx Europe 5-year 2x Short Daily TRI ETF oraz db X-trackers II iTraxx Crossover 5-year 2x Short Daily TRI ETF). Opłata za zarządzanie w przypadku ETF-ów powiązanych z indeksem iTraxx Europe wynosi 0,28% w skali roku, zaś w przypadku ETF-ów powiązanych z indeksem iTraxx Crossover wynosi 0,34% w skali roku.

Fundusze db X-trackers II iBoxx € Sovereigns Eurozone 1-3 Total Return Index ETF i db X-trackers II iBoxx € Sovereigns Eurozone 3-5 Total Return Index ETF pozwalają inwestorom czerpać korzyści z rynku obligacji rządowych państw strefy euro o terminie zapadalności (odpowiednio) od roku do 3 lat i od 3 do 5 lat. Stawka opłaty za zarządzanie w obu funduszach wynosi 0,15% w skali roku. Natomiast fundusz db X-trackers II Global Sovereign Index ETF oferuje ekspozycję na globalny rynek obligacji rządowych. Replikuje on Deutsche Bank Global Investment Grade Government Index, który obecnie obejmuje obligacje rządowe z 20 uprzemysłowionych państw posiadające rating inwestycyjny. Stawka opłaty za zarządzanie w tym produkcie wynosi 0,25% w skali roku.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.