Skip to main content

Siedem nowych dłużnych funduszy ETF db x-trackers na Borsa Italiana

20 lutego 2012 r. na rynku ETFplus giełdy w Mediolanie miało miejsce pierwsze notowanie tytułów uczestnictwa siedmiu funduszy ETF wyemitowanych przez db x-trackers II.

Wśród nich znalazły się trzy pierwsze na ETF-y Borsa Italiana odwzorowujące indeksy obejmujące włoskie obligacje rządowe: db x-trackers II MTS Ex-Bank of Italy Aggregate ETF, db x-trackers II MTS ex-Bank of Italy BTP ETF oraz db x-trackers II MTS ex-Bank of Italy BOT ETF. Pierwszy z ww. instrumentów finansowych śledzi notowania indeksu MTS Italy Aggregate ex-Bank of Italy dającego ekspozycje na szeroki rynek włoskich instrumentów skarbowych. Natomiast dwa kolejne ETF-y naśladują zachowanie (odpowiednio) indeksów MTS Italy BTP ex-Bank of Italy i MTS Italy BOT ex-Bank of Italy, które obejmują obligacje typu BTP (Buono del Tesoro Poliennale), czyli papiery o stałym oprocentowaniu o róznym terminie zapadalności oraz obligacje typu BOT (Buono Ordinario del Tesoro), czyli obligacje zerokuponowe o terminie zapadalności do 12 miesięcy. W przypadku dwóch pierwszych instrumentów stawka wskaźnika kosztów całkowitych (total expense ratio – TER) wynosi 0,20%, natomiast w trzecim 0,15% w skali roku.

W obrocie giełdowym na mediolańskim parkiecie znalazły się także dwa ETF-y powiązane z indeksami obligacji skarbowych wyemitowanych przez państwa należące do strefy euro: db x-trackers II iBoxx Sovereigns Eurozone AAA 1-3 Total Return Index ETF (obejmuje obligacje skarbowe państw strefy euro posiadające najwyższy rating i charakteryzujące się terminem zapadalności od roku do trzech lat) i db x-trackers II iBoxx Sovereigns Eurozone Total Return Index (4%-D) ETF (kategoria jednostek „4%-D”). Do obrotu na Borsa Italiana weszły ponadto dwa ETF-y powiązane z indeksami niemieckich papierów skarbowych: db x-trackers II iBoxx EUR Germany 3-5 Total Return Index ETF (skupia instrumenty o terminie zapadalności od 3 do 5 lat) i db x-trackers II iBoxx EUR Germany Total Return Index (4%-D) ETF (kategoria jednostek „4%-D”). Wskaźnik kosztów całkowitych (TER) wszystkich ww. funduszy wynosi 0,15% w skali roku.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.