Skip to main content

Sektorowe fundusze ETF w Europie notują zwiększony napływ kapitału

Jak poinformowała firma Barclays Global Investors (BGI) w tygodniu zakończonym 20 listopada sektorowe fundusze ETF replikujące zachowanie 19 subindeksów branżowych indeksu DJ STOXX 600 odnotowały przewagę nabyć nad sprzedażą na poziomie 149,7 mln USD, co było najlepszym rezultatem od miesiąca. Stało się tak, mimo iż wszystkie subindeksy zakończyły ubiegły tydzień stratami – najmniejszą zanotował DJ Stoxx 600 Basic Resources (-0,2%), a największą DJ Stoxx 600 Real Estate (-4,1%).

Największym zainteresowaniem europejskich inwestorów cieszyły się fundusze naśladujące zachowanie subindeksu opisującego koniunkturę wśród spółek użyteczności publicznej (+67,2 mln USD), głównie za sprawą Lyxor ETF DJ Stoxx 600 Utilities, który – mimo straty w minionym tygodniu na poziomie 0,4% – odnotował napływ kapitału w wysokości 73,4 mln USD (był to także najlepszy rezultat spośród wszystkich analizowanych przez BGI ETF-ów). Sporym zainteresowaniem (mimo straty w wysokości 3,2%) cieszył się również inny fundusz Lyxora – Lyxor ETF DJ Stoxx 600 Retail (+51,2 mln USD), dzięki czemu ETF-y powiązane z branżą handlu detalicznego osiągnęły dodatnie saldo w wysokości 41,6 mln USD. W ujęciu sektorowym nieco lepiej od ETF-ów powiązanych z subindeksem handlu detalicznego wypadły fundusze odzwierciedlające koniunkturę w branży surowców podstawowych – ich dodatnie saldo nabyć i sprzedaży sięgnęło w minionym tygodniu 60,1 mln USD. Gorsza koniunktura na europejskich parkietach znalazła przede wszystkim wyraz w odpływie kapitału z funduszy ETF powiązanych z branżami: budowlaną i materiałów budowlanych (-29,8 mln USD), bankową (-22,6 mln USD) i turystyczną (-22,1 mln USD). Analiza poszczególnych ETF-ów wskazuje, iż najwięcej środków finansowych inwestorzy wycofali (w ujęciu netto) z Lyxor ETF DJ Stoxx 600 Banks (-31,5 mln USD) i Lyxor ETF DJ Stoxx 600 Construction & Materials (-24,9 mln USD).

W okresie pierwszych trzech tygodni listopada najwyższe dodatnie saldo napływu kapitału stało się udziałem funduszy ETF powiązanych z sektorem surowców podstawowych (+130,7 mln USD) i żywności i napojów (+108,8 mln USD). Europejscy inwestorzy wycofywali się natomiast z ETF-ów odzwierciedlających koniunkturę w branżach: bankowej (-83,8 mln USD), budowlanej i materiałów budowlanych (-63,1 mln USD) i usług zdrowotnych (-62,6 mln USD).

Zdecydowanym liderem w pozyskiwaniiu nowego kapitału od początku 2009 r. są ETF-y naśladujące zachowanie subindeksu surowców podstawowych (+541,8 mln USD). Cakowita suma środków ulokwoanych w siedmiu takich ETF-ach wynosi już 1425,3 mln USD, co jest już tylko minimalnie gorszym wynikiem od ETF-ów reprezentujących branżę bankową (1482,2 mln USD). Znaczący napływ świeżego kapitału w tym roku odnotowały także ETF-y powiązane z sektorami użyteczności publicznej (+320,0 mln USD), telekomunikacyjnym (+311,6 mln USD) oraz ropy i gazu (+304,5 mln USD).

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.