Skip to main content

Sektorowe fundusze ETF ponownie w kręgu zainteresowania europejskich inwestorów

Po sześciu tygodniach nieprzerwanego ujemnego bilansu wpłat i wypłat do sektorowych funduszy ETF, w tygodniu zakończonym 8 kwietnia saldo to okazało się dodatnie. Przewaga nabyć nad umorzeniami wyniosła 50,5 mln USD. Największym zainteresowaniem inwestorów cieszyły się ETF-y odwzorowujące subindeksy sektora samochodowego (+48,3 mln USD) i sektora ropy i gazu (+46,4 mln USD). Jeśli chodzi o poszczególne fundusze ETF najlepsze saldo nabyć i umorzeń odnotowały: Dow Jones STOXX 600 Optimised Automobiles & Parts Source ETF (+48,2 mln USD), Dow Jones STOXX 600 Optimised Oil & Gas Source ETF (+38,5 mln USD) oraz Lyxor ETF STOXX 600 Utilities (+34,9 mln USD). Z kolei największą przewagę wypłat nad wpłatami zanotowały ETF-y powiązane z sektorem bankowym (-50,9 mln USD) i telekomunikacyjnym (-30,7 mln USD). Najgorsze saldo nabyć i umorzeń zanotował Lyxor ETF STOXX 600 Banks (-52,1 mln USD).

Według danych BlackRock tegoroczne saldo nabyć i umorzeń tytułów uczestnictwa exchange-traded funds replikujących subindeksy sektorowe indeksu STOXX 600 Europe wyniosło 8 kwietnia (+468,6 mln USD). Najwięcej nowego kapitału (netto) w tym okresie wpłacono do funduszy Dow Jones STOXX 600 Optimised Banks Source ETF (+262,0 mln USD) i Lyxor ETF STOXX 600 Oil & Gas (+189,9 mln USD). Największe wypłaty miały natomiast miejsce w przypadku funduszy db x-trackers DJ STOXX 600 Banks (-160,5 mln USD) i Dow Jones STOXX 600 Optimised Utilities Source ETF (-112,3 mln USD).

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.