Skip to main content

Sektorowe fundusze ETF ponownie odnotowały ujemny bilans wpłat i wypłat

Segment funduszy ETF naśladujących zachowanie 19 subindeksów sektorowych paneuropejskiego indeksu STOXX 600 Europe odnotował drugi tydzień z rzędu ujemne saldo nabyć i umorzeń tytułów uczestnictwa. Według danych zgromadzonych przez BlackRock w tygodniu zakończonym 4 marca przewaga wypłat nad nowymi wpłatami wyniosła 67,7 mln USD. Największy odpływ kapitału netto dotknął ETF-y powiązane z subindeksami sektora surowców podstawowych (-49,8 mln USD) i branży dóbr i usług przemysłowych (-48,0 mln USD). Największym zainteresowaniem inwestorów cieszyły się natomiast fundusze odwzorowujące wyniki subindeksu branży ropy i gazu (+64,3 mln USD) oraz subindeksu sektora ubezpieczeniowego (+59,0 mln USD).

Mimo słabszych dwóch ostatnich tygodni, dotychczasowy tegoroczny bilans wpłat i wypłat wciąż jest bardzo dobry i wynosi (+1408,8 mln USD). Spośród 19 grup funduszy 11 odnotowało od początku 2011 r. przewagę nabyć nad umorzeniami – największa wystąpiła w przypadku funduszy ETF odzwierciedlających wyniki subindeksu sektora bankowego (+561,1 mln USD). Najwięcej środków finansowych (netto) wypłacono natomiast z ETF-ów powiązanych z branżą chemiczną (-109,0 mln USD).

Najlepszymi inwestycjami w 2011 r. w tym segmencie rynku były jak dotychczas (w USD) ETF-y replikujące subindeks branży ubezpieczeniowej (zysk wahał się od 19,4% do 19,9%). Straty ponieśli natomiast tylko ci inwestorzy, którzy posiadają w portfelu tytuły uczestnictwa ETF-ów powiązanych z subindeksem branży żywności i napojów (od 0,2% do 0,3%, za wyjątkiem funduszu Dow Jones STOXX 600 Optimised Food & Beverage Source ETF który odnotował 0,3-proc. zysk) oraz uczestnicy funduszu Dow Jones STOXX 600 Optimised Travel & Leisure Source ETF (strata 0,6%).

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.