Skip to main content

Sektorowe fundusze ETF Lyxora na giełdzie w Mediolanie

7 maja 2012 r. na rynku ETFplus Borsa Italiana miało miejsce pierwsze notowanie tytułów uczestnictwa dziewięciu akcyjnych sektorowych funduszy ETF wyemitowanych przez Lyxor Asset Management. Fundusze te replikują (w sposób syntetyczny) subindeksy sektorowe indeksu Standard & Poor`s 500 (S&P Select Sector Capped 20% Indices) obejmujące największe amerykańskie firmy z następujących branż: dóbr konsumpcyjnych wyższego rzędu, podstawowych dóbr konsumpcyjnych, energetycznej, finansowej, opieki zdrowotnej, przemysłowej, surowcowej, technologicznej i użyteczności publicznej. Indeksy wykorzystują klasyfikację sektorową GICS (Global Industry Classification Standard) – choć klasyfikacja ta wyróżnia 10 sektorów, Standard & Poor`s tworząc swoje indeksy sektorowe zdecydował o połączeniu dwóch (usługi telekomunikacyjne i technologie informacyjne) w jeden – technologiczny. Są to indeksy ważone kapitalizacją spółek z uwzględnieniem free float`u, przy czym – ponieważ są to indeksy typu capped 20% – udział pojedynczej spółki w indeksie nie może być wyższy niż 20 proc. (w momencie cokwartalnego równoważenia portfela).

Poniżej lista funduszy Lyxora wprowadzonych do obrotu na parkiecie w Mediolanie:

  • Lyxor ETF S&P 500 Capped Consumer Discretionary Sector

  • Lyxor ETF S&P 500 Capped Consumer Staples Sector

  • Lyxor ETF S&P 500 Capped Energy Sector

  • Lyxor ETF S&P 500 Capped Financials Sector

  • Lyxor ETF S&P 500 Capped Health Care Sector

  • Lyxor ETF S&P 500 Capped Industrials Sector

  • Lyxor ETF S&P 500 Capped Materials Sector

  • Lyxor ETF S&P 500 Capped Technology Sector

  • Lyxor ETF S&P 500 Capped Utilities Sector

Wskaźnik kosztów całkowitych funduszu (total expense ratio – TER) wynosi 0,20% w skali roku.

Fundusze te w lutym bieżącego roku zadebiutowały na giełdzie w Paryżu, a w końcu kwietnia na giełdzie we Frankfurcie.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.