Skip to main content

Ruszyła ETFExchange (Europe) – pierwsza na świecie platforma obrotu funduszami ETF trzeciej generacji

ETF Securities – pionier we wprowadzaniu na rynek exchange-traded commodities (ETCs) oraz niezależny provider exchange-traded funds (ETFs) uruchomił we współpracy z Bank of America Merrill Lynch, Citi oraz Rabobank International (te trzy instytucje są partnerami dystrybucyjnymi, pełnią rolę autoryzowanych uczestników oraz są dostarczycielami swapów) ETF Exchange (Europe) (ETFX) – pierwszą na świecie platformę obrotu funduszami ETF trzeciej generacji.

ETFX oferuje obecnie 21 akcyjnych funduszy ETF, w tym fundusze typu: resource-equity (odzwierciedlające zachowanie indeksów obejmujących akcje spółek zajmujących się poszukiwaniem i wydobyciem surowców naturalnych), double-leveraged (2x) (odzwierciedlające zachowanie indeksów bazowych z dwukrotnie większą siłą w tym samym kierunku) oraz double-short (-2x) (odzwierciedlające zachowanie indeksów bazowych z dwukrotnie większą siłą w przeciwnym kierunku). Fundusze te notowane są na pięciu giełdach papierów wartościowych: London Stock Exchange, Deutsche Boerse, NYSE-Euronext Amsterdam, Borsa Italiana i Irish Stock Exchange oraz wyceniane w trzech walutach (USD, EUR i GBP).

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.