Skip to main content

Rozpoczęły działalność pierwsze fundusze db x-trackers wykorzystujące fizyczną replikację

Db x-trackers wprowadził na Deutsche Boerse trzy kolejne fundusze ETF.

13 grudnia miało miejsce pierwsze notowanie dwóch funduszy ETF odpowiedzialnych społecznie. db x-trackers STOXX Europe Christian ETF (DR) naśladuje zachowanie indeksu STOXX Europe Christian, pozwalając w ten sposób inwestorom na partycypowanie w wynikach największych europejskich spółek (należących do indeksu STOXX 600 Europe), które w swojej działalności przywiązują dużą wagę do wartości chrześcijańskich i społecznych (to pierwszy ETF bazujący na tym indeksie). Warunkiem przyjęcia danego przedsiębiorstwa do tego indeksu jest uznanie przez niezależną komisję, iż działa ono w zgodzie z chrześcijańskimi zasadami. Uczestnikami indeksu nie mogą być firmy zajmujące się produkcją lub handlem bronią, tytoniem, alkoholem, a także spółki działające w branży hazardowej lub sektorze kontroli urodzin. Współczynnik kosztów całkowitych (total expense ratio) tego funduszu wynosi 0,40% w skali roku. db x-trackers Global Fund Supporters ETF (DR) oparty na indeksie Dow Jones Global Fund 50 daje ekspozycję na 50 największych światowych publicznych przedsiębiorstw, które wspierają Global Fund. Global Fund jest największą na świecie wielostronną instytucją, która finansuje działania mające na celu zapobieganie i leczenie gruźlicy, malarii i AIDS.Do tej pory sfinansował on pomoc w 149 krajach na łączną kwotę 19,8 mld USD. Współczynnik kosztów całkowitych (total expense ratio) tego funduszu wynosi 0,25% w skali roku. Opłaty za zarządzanie tym funduszem, po odjęciu kosztów jego prowadzenia, będą z powrotem trafiać do Global Fund.

Warto podkreślić, iż oba te fundusze są pierwszymi ETF-ami db x-trackers, które wykorzystują replikację fizyczną zamiast swapowej. Wszystkie fundusze ETF tego providera, które stosować będą ten rodzaj replikacji, będą posiadały w swojej nazwie skrót „DR” („Direct Replication”). Produkty tego typu będą adresowane do tych klientów, którzy z różnych przyczyn (np. ograniczeń inwestycyjnych dotyczących inwestowania w instrumenty pochodne, kwestii podatkowych) nie mogą korzystać z funduszy ETF wykorzystujących replikację syntetyczną.

Kilka dni wcześniej, 6 grudnia w systemie Xetra zadebiutował fundusz db x-trackers MSCI Indonesia TRN Index ETF (wcześniej był on notowany na LSE i na giełdzie w Singapurze). Replikuje on indeks MSCI Indonesia TRN, który odzwierciedla zachowanie dużych i średnich spółek indonezyjskich. W skład tego indeksu wchodzą spółki stanowiące około 85% kapitalizacji rynku indonezyjskiego, z uwzględnieniem współczynnika free float. W dniu 23 grudnia największy udział w indeksie miały: Astra International, Bank Central Asia, Telekomunikasi Indonesia, Bank Rakyat Indonesia i Bumi Resources. Współczynnik kosztów całkowitych (total expense ratio) tego funduszu wynosi 0,65% w skali roku. Fundusz nie wypłaca dywidendy.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.