Skip to main content

Rosyjski ETF Source na London Stock Exchange

28 stycznia na parkiecie w Londynie miało miejsce pierwsze notowanie funduszu RDX Source ETF. To pierwszy rosyjski ETF na rynku europejskim denominowany i handlowany w USD.

Fundusz ten ma za zadanie naśladować zachowanie indeksu Russian Depository Price Return Index (RDX) obliczanego przez Wiener Boerse. Jest on funduszem typu dystrybucyjnego – dywidenda będzie wypłacana co kwartał. Ponieważ w Rosji często można zetknąć się z rozbieżnościami między wartością ogłaszanych i faktycznie wypłacanych dywidend, co prowadzi do nieefektywności i mniejszych kwot wypłacanych inwestorom, fundusz RDX Source ETF będzie wypłacał ekwiwalent dywidend rzeczywiście otrzymywanych ze spółek wchodzących w skład tego indeksu. RDX jest indeksem typu cenowego, ważonym kapitalizacją, obejmującym ARD-y i GDR-y rosyjskich blue chips notowane na London Stock Exchange. Wartość początkowa indeksu w dniu 8 października 1997 r. wynosiła 1000 punktów. Obecnie portfel indeksu składa się z 15 spółek – najwiekszy wpływ na jego notowania mają Gazprom (ok. 25%) i Łukoil (ok. 15%).

Oferta Source obejmuje obecnie 40 ETF-ów, 27 produktów typu T-ETCs (Treasury Bill Secured ETC)oraz jeden P-ETC.

1 lutego spółka Source poinformowała, iż jej nowymi udziałowcami zostały banki J.P. Morgan i Nomura.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.