Skip to main content

Rekordowy w 2010 roku napływ nowego kapitału w sektorowych funduszach ETF

Mimo niezbyt korzystnej koniunktury panującej na europejskich parkietach w ostatnim tygodniu kwietnia (wszystkie subindeksy sektorowe indeksu STOXX 600 zakończyły ten okres na minusach), saldo napływu i odpływu kapitału do funduszy ETF replikujących zachowanie ww. subindeksów było dodatnie i – według danych BlackRock – wyniosło aż 233,0 mln USD. To jak dotychczas najlepszy rezultat w 2010 roku oraz najlepszy wynik od połowy października ubiegłego roku.

Tak duże zainteresowanie sektorowymi funduszami ETF to jednak zasługa tylko niewielkiej grupy podmiotów. Na wyróżnienie zasługują przede wszystkim fundusze naśladujące zachowanie subindeksu sektora bankowego, które przyciągnęły netto 218,2 mln USD (to z kolei efekt pozyskania 301,1 mln USD netto przez Dow Jones STOXX 600 Optimised Banks Source ETF) oraz fundusze odzwierciedlające zachowanie subindeksu sektora surowców podstawowych, które przyciągnęły netto 85,4 mln USD (z czego Dow Jones STOXX 600 Optimised Basic Resources Source ETF pozyskał 88,4 mln USD). Najwięcej środków finansowych odpłynęło natomiast z funduszy ETF zorientowanych na subindeksy producentów dóbr i usług przemysłowych (-36,9 mln USD), spółek użyteczności publicznej (-34,1 mln USD) oraz producentów żywności i napojów (-33,7 mln USD).

W całym minionym miesiącu saldo napływu kapitału do funduszy replikujących subindeksy sektorowe indeksu STOXX 600 było jednak wyraźnie ujemne i wyniosło (-249,4 mln USD). Najwięcej pieniędzy wypłacono z funduszy naśladujących notowania subindeksów sektorów: bankowego (-83,4 mln USD), surowców podstawowych (-77,4 mln USD) i użyteczności publicznej (-71,6 mln USD). Na największym plusie znalazły się natomiast podmioty skierowane na inwestycje w branżę samochodową (+47,8 mln USD) i telekomunikacyjną (+44,2 mln USD).

W pierwszych czterech miesiącach 2010 roku fundusze naśladujące wyniki subindeksów indeksu STOXX 600 pozyskały o 60,4 mln USD więcej środków, niż wyniosły wypłaty. Największą popularnością w tym okresie cieszyły się fundusze replikujące subindeksy sektora medialnego (+346,1 mln USD) i bankowego (+117,6 mln USD), a najmniejszą podmioty replikujące subindeksy branży telekomunikacyjnej (-229,6 mln USD) i branży żywności i napojów (-129,6 mln USD).

Ogółem aktywa wszystkich analizowanych przez BlackRock funduszy ETF replikujących subindeksy sektorowe indeksu STOXX 600 wyniosły w końcu kwietnia 9138,0 mln zł, co oznacza spadek od początku roku o 4,7%. Największymi aktywami zarządzają niezmiennie fundusze sektora bankowego (1495,4 mln USD), surowców podstawowych (1250,6 mln USD) oraz ropy i gazu (1020,6 mln USD).

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.