Skip to main content

Rekordowe obroty w segmencie funduszy ETF na SIX Swiss Exchange w 2016 roku

Według informacji opublikowanej przez Swiss Funds & Asset Management Association (SFAMA) w 2016 roku wartość obrotów tytułami uczestnictwa funduszy ETF na giełdzie w Zurychu (SIX Swiss Exchange) wyniosła 103,6 mld CHF. To najwyższy poziom w historii szwajcarskiej giełdy – dotychczas najwyższe obroty tymi instrumentami finansowymi na zuryskim parkiecie odnotowano w 2011 r. (101 mld CHF). W kolejnym, 2012 roku obroty tytułami uczestnictwa ETF-ów na SIX Swiss Exchange gwałtownie spadły, jednak od 2013 roku na ten segment rynku powróciła tendencja wzrostowa (por. poniższy wykres).

Źródło: SFAMA za SIX Swiss Exchange.

W końcu 2016 r. na parkiecie w Zurychu notowanych było 1210 funduszy ETF. Największy udział w rynku mają produkty oferujące ekspozycję na tradycyjne rynki akcji (30%). Dłużne ETF-y (bond ETFs) odpowiadają za 19% rynkowej oferty (229 ETF-ów). 88 produktów to fundusze ETF powiązane z rynkiem surowców i metali szlachetnych – stanowią one 7,3% ogółu notowanych ETF-ów, o 0,7 pkt. proc. więcej niż rok wcześniej.

Jeśli chodzi o wielkość obrotów ETF-ami, to ich mediana w 2016 roku znajdowała się na bardzo niskim poziomie i wyniosła 15 503 CHF.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.