Skip to main content

Rekordowe obroty ETF-ami na europejskich parkietach w marcu

Jak informowaliśmy przed miesiącem („Ogromy wzrost obrotów tytułami uczestnictwa funduszy ETF na europejskich parkietach”) obroty tytułami uczestnictwa funduszy ETF notowanych na europejskich giełdach w czasie ogromnej zmienności panującej na rynkach akcji osiągały rekordowe poziomy. Ponieważ prezentowane wówczas dane obejmowały okres do połowy marca i zasadniczo dotyczyły okresów tygodniowych, warto spojrzeć jak kształtowały się one w całym minionym miesiącu na wszystkich ważniejszych europejskich giełdach.

Według danych FESE (Europejska Federacja Giełd Papierów Wartościowych) oraz London Stock Exchange i Borsa Italiana zdecydowanie największe obroty tymi instrumentami finansowymi (w przeliczeniu na euro) zanotowano na giełdach w Londynie (48,6 mld euro – 37,6% obrotów ogółem) i Frankfurcie (35,5 mld euro – 27,5% obrotów ogółem). Na kolejnych miejscach uplasowały się Borsa Italiana (16,1 mld euro), Euronext (13,0 mld euro) i SIX Swiss Exchange (9,6 mld euro). Na tych pięć podmiotów przypadło w sumie 95,1% obrotów ETF-ami na giełdach w Europie w marcu 2020 r.

Największy wzrost obrotów w stosunku do lutego odnotowały mniejsze giełdy, co było efektem niskiej bazy. Obroty ETF-ami na giełdzie w Wiedniu zwiększyły się o 770%, na giełdzie w Sofii o 360%, w Budapeszcie o 300%, a w Warszawie o 206%. Jednak nawet największe parkiety zanotowały bardzo znaczący, kilkudziesięcioprocentowy wzrost obrotów na rynku ETF-ów. Dla przykładu na London Stock Exchange zwiększyły się one o 68,0%, na Deutsche Boerse o 67,2%, a na Euronext o 81,9%.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.