Skip to main content

Rekordowa sprzedaż netto funduszy indeksowych w Wielkiej Brytanii w 2014 roku

Według danych The Investment Association (podmiot funkcjonujący do niedawna jako Investment Management Association zmienił swoją nazwę po połączeniu z Investment Affairs Division of the Association of British Insurers) – instytucji reprezentującej interesy ponad 200 brytyjskich menedżerów inwestycyjnych, którzy zarządzają obecnie środkami finansowymi o wartości ponad 5 bln GBP w imieniu swoich klientów – w minionym roku sprzedaż detaliczna netto (net retail sales) funduszy indeksowych (tracker funds) w Wielkiej Brytanii wyniosła 4 712 mln ₤. To rekordowy wynik w historii brytyjskiego rynku – dotychczas najwyższą sprzedaż netto funduszy indeksowych odnotowano w 2013 r. (3 399 mln ₤) (por. wykres).

W końcu 2014 r. łączna wartość aktywów zarządzanych przez fundusze indeksowe w Wielkiej Brytanii również osiągnęła rekordowy poziom 93,2 mld ₤ o 23,5% więcej niż rok wcześniej (75,5 mld ₤). Stanowiło to 11,2% całkowitych aktywów brytyjskich funduszy (12 miesięcy wcześniej było to 9,8%).

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.