Skip to main content

Rekordowa sprzedaż funduszy indeksowych w Wielkiej Brytanii

Według danych opublikowanych przez The Investment Association (IA) – organizację reprezentującą interesy branży zarządzania aktywami w Wielkiej Brytanii – sprzedaż detaliczna netto funduszy indeksowych (tracker funds) w drugim kwartale 2019 roku wyniosła aż 5,7 mld GBP. To nie tylko rekordowy w historii rezultat, ale także znacznie (aż o 67%) przewyższający dotychczasowe najlepsze osiągnięcie odnotowane w II kwartale 2017 roku (3,4 mld GBP) (por. wykres). W każdym z trzech miesięcy minionego kwartału sprzedaż detaliczna netto funduszy indeksowych przekraczała 1 mld GBP, a w maju osiągnęła rekordowy poziom w historii – 2307 mln GBP.

Jest wielce prawdopodobne, że tak duży napływ netto kapitału do tej grupy funduszy związany był ze sprawą funduszu LF Woodford Income Equity Fund zarządzanego przez Neila Woodforda (zwanego też angielskim Warrenem Buffettem), która odbiła się szerokim echem nie tylko w brytyjskich, ale także światowych mediach finansowych. Fundusz ten zarządzający obecnie (według danych firmy Morningstar) aktywami o wartości 3,7 mld GBP (w szczycie popularności było to aż 10,2 mld GBP) wiosną tego roku wstrzymał wypłaty dla swoich uczestników, co było spowodowane z jednej strony błędami inwestycyjnymi zarządzającego (znaczącą cześć portfela funduszu stanowiły mało płynne instrumenty finansowe), a z drugiej masowym napływem zleceń odkupienia tytułów uczestnictwa począwszy od marca br., kiedy to Woodford poinformował o konieczności przemeblowania portfela w celu poprawy jego płynności. Według najnowszych informacji uczestnicy funduszu LF Woodford Income Equity Fund, którzy nie mają dostępu do swoich pieniędzy od 2 miesięcy (dokładnie od 3 czerwca) będą musieli poczekać na taką możliwość przynajmniej do grudnia – w tym czasie fundusz będzie próbował zmienić strukturę portfela w taki sposób, aby zwiększyć udział w nim bardziej płynnych składników.

Wracając do funduszy indeksowych – według danych IA w połowie 2019 roku ulokowane było w nich rekordowe 208,6 mld GBP. Udział ten grupy funduszy w całym brytyjskim rynku wynosi obecnie 16,7% – także najwięcej w historii.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.