Skip to main content

Rebranding funduszy ETF Deutsche Banku stał się faktem

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami (zobacz tutaj) spółka Deutsche Asset Management (Deutsche AM) dokonała 16 lutego 2018 r. rebrandingu europejskich funduszy ETF zastępując dotychczas stosowane określenia „db-x-trackers ETFs” i „db-X ETCs” sformułowaniem „Xtrackers”. Jednocześnie z tą zmianą zmieniono także nazwy niektórych innych ETF-ów w celu zwiększania ich czytelności dla inwestorów – przykładowo słowo „sovereign” zostało zastąpione określeniem „government”. Ponadto zrezygnowano z oznaczania funduszy ETF stosujących fizyczną replikację stóp zwrotu indeksów skrótem „DR” (od „direct replication”, czyli bezpośrednia (fizyczna) replikacja), natomiast w nazwach funduszy wykorzystujących syntetyczną (pośrednią) metodę replikacji wyników indeksów pojawiło się określenie „swap” (po przeprowadzonej w kilku ostatnich latach transformacji wielu ETF-ów Deutsche AM, obecnie tylko niewielka ich część wykorzystuje ten właśnie sposób odwzorowania indeksu). Powyższe zmiany nie pociągają za sobą żadnych zmian o charakterze operacyjnym. Cele inwestycyjne ETF-ów nie uległy zmianom, zmodyfikowane zostały natomiast odpowiednie dokumenty prawne i marketingowe adresowane do inwestorów. Dotychczasowe i nowe nazwy funduszy są zamieszczone na końcu niniejszej wiadomości.

Poza zmianami nazw samych ETF-ów, które w praktyce są subfunduszami funduszy parasolowych, zmienione zostały (lub wkrótce zostaną zmienione) także nazwy tych funduszy – w miejsce sformułowań „db x-trackers”, db x-trackers II” i „Concept Fund Solutions Plc” pojawiły się (pojawią się) odpowiednio określenia „Xtrackers”, Xtrackers II” i „Xtrackers (IE) Plc”.

Jak ogłoszono w grudniu 2017 r. Deutsche AM będzie używać określenia DWS jako swojej globalnej marki. Oznaczenia funduszy ETF „Xtrackers” zostaną jednak zachowane.

Dodajmy jednocześnie, że analogiczny rebranding ETF-ów Deutsche AM notowanych na amerykańskich parkietach został dokonany 2 października 2017 r.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.