Skip to main content

RBS wprowadził ETC z ekspozycją na złoto na giełdę w Zurychu

7 lutego 2011 r. Royal Bank of Scotland (RBS) wprowadził na giełdę SIX Swiss Exchange RBS Physical Gold ETC. Instrument ten umożliwia inwestorom czerpanie korzyści ze wzrostu ceny złota (instrumentem bazowym jest LMBA Good Delivery Standard Gold). Ważną cechą tego ETC jest to, iż posiada on zabezpieczenie w fizycznie istniejącym złocie przechowywanym przez powiernika (JP Morgan Chase) w Londynie. Inwestorzy, którzy zdecydują się wyjść z tej inwestycji, mogą otrzymać zwrot zainwestowanego kapitału w postaci gotówkowej lub w postaci złota. Walutą tego instrumentu jest euro, natomiast walutą obrotu dolar amerykański. Opłata za zarządzanie została ustalona na poziomie 0,29% w skali roku. Funkcję market makera pełni Royal Bank of Scotland.

RBS Physical Gold ETC to kolejny instrument tego typu (exchange-traded commodities) na parkiecie w Zurychu dający ekspozycję na złoto i jednocześnie posiadający zabezpieczenie w postaci fizycznie istniejących sztabek złota. W końcu 2010 r. podobne instrumenty finansowe na SIX Swiss Exchange wprowadziły Source (Source Physical Gold P-ETC), Deutsche Bank (db Physical Gold ETC) i Clariden Leu (Clariden Leu Open End Tracker Zertifikat auf Gold).

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.