Skip to main content

Powrót zainteresowania sektorowymi ETF-ami na rynku europejskim

Po tygodniowej przerwie, w ubiegłym tygodniu saldo wpłat i wypłat z funduszy ETF naśladujących wyniki subindeksów sektorowych indeksu STOXX 600 Europe ponownie okazało się dodatnie. Według danych BlackRock w tygodniu zakończonym 22 października przewaga nowych nabyć nad umorzeniami wyniosła 179,5 mln USD, z czego blisko połowę stanowiły nabycia (netto) tytułów uczestnictwa ETF-ów odzwierciedlających koniunkturę giełdową wśród spółek sektora bankowego (+86,9 mln USD). Stosunkowo dobry bilans wpłat i wypłat stał się także udziałem funduszy replikujących subindeksy branży samochodowej (+23,8 mln USD) i surowców podstawowych (+21,8 mln USD). Z kolei największy odpływ kapitału miał miejsce w przypadku ETF-ów powiązanych z subindeksem branży medialnej (-12,6 mln USD).

W pierwszych trzech tygodniach października popyt na tytuły uczestnictwa sektorowych funduszy ETF przewyższył podaż o 683,4 mln USD. Największym zainteresowaniem cieszyły się w tym okresie ETF-y odwzorowujące subindeksy: bankowy (+220,0 mln USD), ropy i gazu (+102,3 mln USD) oraz handlu detalicznego (+92,6 mln USD). Najwięcej kapitału netto wypłacono natomiast z funduszy powiązanych z subindeksami ilustrującymi koniunkturę w branży medialnej (-32,5 mln USD) i w sektorze opieki zdrowotnej (-23,2 mln USD).

Od początku bieżącego roku saldo wpłat i wypłat z funduszy ETF replikujących zachowanie subindeksów sektorowych indeksu STOXX 600 Europe wynosi już blisko 900 mln USD (+878,7 mln USD). Największy wpływ in plus na ten rezultat miały ETF-y sektora bankowego (+371,3 mln USD), branży surowców podstawowych (+132,8 mln USD) oraz sektora medialnego (+128,8 mln USD). Klienci sektorowych funduszy ETF wypłacali środki finansowe przede wszystkim z funduszy, których celem jest jak najwierniejsze odwzorowanie zachowania indeksu spółek-producentów żywności i napojów (-164,3 mln USD) oraz indeksu obejmującego firmy telekomunikacyjne (-72,6 mln USD).

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.