Skip to main content

Poprawa koniunktury na europejskich parkietach przyciągnęła kapitał do sektorowych ETF-ów

Lepsze nastroje panujące na giełdach papierów wartościowych w Europie w przedświątecznym tygodniu (od 18 do 21 kwietnia) sprawiły m.in., iż paneuropejski indeks STOXX 600 Europe zwyżkował w tym okresie o 2,1% (w przeliczeniu na USD). Wzrosła wartość 18 spośród 19 subindeksów sektorowych tego indeksu (najbardziej subindeksu branży samochodowej – o 5,4% i chemicznej – o 4,0%), jedynie subindeks sektora telekomunikacyjnego odnotował stratę (-1,9%). W tych okolicznościach wartość nabyć tytułów uczestnictwa funduszy ETF replikujących ww. subindeksy okazała się wyższy od wartości odkupień o 78,8 mln USD. Według danych BlackRock największą popularnością cieszyły się fundusze powiązane z subindeksami sektora ubezpieczeniowego (+42,2 mln USD), sektora ropy i gazu (+30,4 mln USD) i sektora spółek użyteczności publicznej (+29,6 mln USD). Największy odpływ kapitału w ujęciu netto odnotowały natomiast ETF-y odzwierciedlające zachowanie subindeksu surowców podstawowych (-56,3 mln USD).

Od początku 2011 roku do 21 kwietnia przewaga nabyć nad odkupieniami sektorowych funduszy ETF naśladujących zachowanie subindeksów STOXX 600 Europe wyniosła 453,5 mln USD. To w głównej mierze zasługa ETF-ów z dwóch kategorii (replikujących subindeks sektora ropy i gazu oraz sektora bankowego), które łącznie przyciągnęły aż 860,6 mln USD nowego kapitału. Fundusze ETF z tych dwóch kategorii zarządzają także największymi aktywami – odpowiednio 1 652,0 mln USD i 1 790,1 mln USD – co stanowi łącznie 31,1% całkowitych aktywów analizowanej grupy funduszy ETF (11 079,6 mln USD). Najwięcej środków finansowych (netto) wycofano w tym roku z funduszy replikujących subindeks branży samochodowej (-143,0 mln USD) i sektora surowców podstawowych (-139,6 mln USD).

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.