Skip to main content

Ponownie wysoki odpływ kapitału z funduszy ETF replikujących subindeksy STOXX 600

Pogorszenie nastrojów na europejskich giełdach (w tygodniu zakończonym 23 kwietnia zniżkowało 10 subindeksów sektorowych indeksu STOXX 600) znalazło odzwierciedlenie w znaczącej przewadze umorzeń nad nowymi nabyciami tytułów uczestnictwa sektorowych funduszy ETF. Według danych zgromadzonych przez BlackRock saldo to wyniosło (-226,3 mln USD) – to drugi najgorszy rezultat w tym roku (więcej środków netto wypłacono jedynie w pierwszym tygodniu kwietnia).

Tak niekorzystny wynik to w głównej mierze efekt wycofania kapitału z funduszy replikujących subindeks sektora bankowego (-194,5 mln USD) oraz subindeks sektora surowców podstawowych (-84,5 mln USD). Choć na plusie zakończyło analizowany tydzień 13 spośród 19 grup funduszy sektorowych, w większości przypadków były to minimalne dodatnie napływy (największe – powyżej 20 mln USD – stało się udziałem funduszy powiązanych z subindeksami branży samochodowej, telekomunikacyjnej i turystycznej).

W kwietniu dotychczasowe saldo wynosi (-487,3 mln USD), co czyni ten miesiąc – przynajmniej na razie – najgorszym w tym roku. Również od początku roku saldo jest ujemne i wynosi (-177,5 mln USD). Najgorszym bilansem w tym okresie charakteryzują się ETF-y naśladujące subindeksy branży telekomunikacyjnej (-235,9 mln USD) i surowców podstawowych (-142,0 mln USD), zaś najlepszym fundusze odwzorowujące zachowanie subindeksu branży medialnej (+353,1 mln USD).

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.