Skip to main content

Ponownie dodatnie saldo napływu kapitału do sektorowych funduszy ETF

Według zgromadzonych przez BlackRock danych z siedmiu instytucji finansowych oferujących sektorowe fundusze ETF posiadające ekspozycję na 19 subindeksów Dow Jones STOXX 600, w ostatnim tygodniu lutego saldo napływu i odpływu kapitału do i z tych podmiotów wyniosło +69,4 mln USD. Najwięcej nowych środków finansowych (netto) zaabsorbowały fundusze powiązane z subindeksami branż: medialnej (35,8 mln USD), ropy i gazu (32,3 mln USD) i ubezpieczeniowej (24,4 mln USD). Najwięcej kapitału wycofano natomiast z funduszy replikujących subindeksy sektora telekomunikacyjnego (-44,1 mln USD) i sektora surowców podstawowych (-37,1 mln USD).

W całym lutym saldo było ujemne i wyniosło (-104,1 mln USD), do czego przyczyniły się głównie fundusze odzwierciedlające wyniki subindeksów: telekomunikacyjnego (-246,5 mln USD) i bankowego (-122,2 mln USD). W tym samym okresie najwyższe dodatnie saldo stało się udziałem funduszy powiązanych z subindeksami: branży medialnej (125,4 mln USD), opieki zdrowotnej (93,7 mln USD) i surowców podstawowych (56,5 mln USD).

Od początku 2010 roku wartość umorzeń tytułów uczestnictwa funduszy ETF przewyższyła wartość nowych nabyć o 73,2 mln USD. Na największym plusie znalazły się fundusze naśladujące subindeksy sektora użyteczności publicznej (190,2 mln USD) i branży medialnej (184,7 mln USD), zaś najwięcej kapitału straciły fundusze powiązane z subindeksami branży telekomunikacyjnej (-301,0 mln USD), sektora bankowego (-127,4 mln USD) i branży żywności i napojów (-99,2 mln USD).

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.