Skip to main content

Ponad 80 mln USD odpłynęło z sektorowych ETF-ów

Według danych BlackRock z ponad 100 sektorowych funduszy ETF odwzorowujących subindeksy sektorowe indeksu STOXX 600 Europe wartość nabyć tytułów uczestnictwa ww. podmiotów w tygodniu zakończonym 17 czerwca przewyższyła wartość umorzeń o 83,2 mln USD. Główną przyczyną takiego stanu rzeczy były złe nastroje panujące na europejskich giełdach – spośród 19 subindeksów sektorowych indeksu STOXX 600 Europe aż 17 zakończyło ten tydzień stratami (według obliczeń w USD). Największe straty dotknęły spółki sektora usług finansowych (indeks zniżkował o 2,5%) i branży handlu detalicznego (-2,4%). Analiza napływu i odpływu kapitału z sektorowych ETF-ów wskazuje, iż najgorszy bilans zanotowały ETF-y naśladujące subindeks opieki zdrowotnej (-86,2%) i ETF-y odwzorowujące wyniki subindeksu ropy i gazu (-64,4 mln USD). Z kolei najlepsze saldo wpłat i wypłat miało miejsce w przypadku funduszy, których celem jest jak najwierniejsze odzwierciedlenie wyników subindeksu skupiającego spółki z sektora dóbr i usług przemysłowych (+67,3 mln USD), subindeksu branży samochodowej (+64,0 mln USD) i subindeksu sektora bankowego (+56,5 mln USD).

Saldo nabyć i umorzeń sektorowych funduszy ETF bazujących na subindeksach indeksu STOXX 600 Europe w okresie od początku 2011 r. do 17 czerwca obniżyło się do poziomu zaledwie 4,6 mln USD. Na plusie znalazło się w tym okresie osiem grup ww. podmiotów – największym zainteresowaniem cieszyły się ETF-y powiązane z subindeksami sektora bankowego (+268,4 mln USD) i branży opieki zdrowotnej (+218,9 mln USD). Natomiast najgorsze saldo wpłat i wypłat odnotowały fundusze replikujące subindeksy grupujące przedsiębiorstwa sektora surowców podstawowych (-190,5 mln USD), spółki użyteczności publicznej (-162,5 mln USD) i firmy ubezpieczeniowe (-154,6 mln USD).

Jeśli chodzi zaś o tegoroczne wyniki inwestycyjne (w USD) to najlepszym wyborem okazały się ETF-y powiązane z subindeksem sektora nieruchomości (stopa zwrotu od 15,4% do 16,5%) i subindeksem branży ubezpieczeniowej (zysk od 12,6% do 15,5%). Zdecydowanie najgorszą inwestycją na rynku sektorowych ETF-ów były natomiast fundusze naśladujące zachowanie subindeksu sektora surowców podstawowych – straty tych podmiotów wahają się od 9,0% do 10,3%.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.