Skip to main content

Ponad 400 mln USD nowego kapitału w sektorowych ETF-ach

W ostatnim tygodniu kwietnia (zakończonym 29 kwietnia) inwestorzy w Europie bardzo chętnie nabywali do swoich portfeli inwestycyjnych tytuły uczestnictwa funduszy ETF naśladujących zachowanie subindeksów sektorowych indeksu STOXX 600 Europe. Przewaga wpłat nad wypłatami wyniosła 409,5 mln USD – był to jak dotychczas drugi najlepszy wynik w 2011 r. (lepszy rezultat – 808,4 mln USD – odnotowano jedynie w trzecim tygodniu stycznia). Z pewnością istotne znaczenie miała w tym wypadku bardzo dobra koniunktura panująca w ostatnim tygodniu kwietnia na europejskich parkietach. Indeks STOXX 600 Europe obliczany w USD zwyżkował w tym okresie o 3,1%. Największy napływ nowego kapitału stał się udziałem funduszy odwzorowujących subindeks branż żywności i napojów (+152,2 mln USD), subindeks branży samochodowej (+82,9 mln USD) oraz subindeks sektora chemicznego (+66,8 mln USD). Najwięcej środków finansowych wycofano natomiast (w ujęciu netto) w ETF-ów powiązanych z branżą surowców podstawowych (-16,1 mln USD) i branżą budowlaną i materiałów budowlanych (-14,2 mln USD).

Dzięki tak znaczącemu napływowi nowego kapitału, tegoroczny bilans wpłat i wypłat (do i z) sektorowych ETF-ów replikujących subindeksy indeksu STOXX 600 Europe ponownie zbliżył się do miliarda dolarów (+940,2 mln USD). Na wynik ten w największym stopniu „zapracowały” fundusze mające na celu powielenie wyniku subindeksu ropy i gazu (+510,4 mln USD) oraz subindeksu sektora bankowego (+333,7 mln USD). Natomiast największy odpływ kapitału odnotowały ETF-y odzwierciedlające wyniki sektora surowców podstawowych (-155,7 mln USD).

W końcu kwietnia wartość aktywów netto omawianej grupy podmiotów wyniosła 11 874,8 mln USD. Od początku 2011 r. aktywa te zwiększyły się o 24,5%.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.