Skip to main content

Ponad 100 mln USD nowego kapitału w sektorowych ETF-ach w Europie

Według danych BlackRock w tygodniu zakończonym 20 maja przewaga nowych wpłat do funduszy ETF naśladujących subindeksy sektorowe indeksu STOXX 600 Europe nad umorzeniami tytułów uczestnictwa tych podmiotów wyniosła 109,7 mln USD. Saldo nabyć i odkupień tytułów uczestnictwa w przypadku zdecydowanej większości grup sektorowych ETF-ów było niewielkie – jedynie w pięciu z 19 kategorii okazało się wyższe niż +/- 20 mln USD. Największy napływ nowego kapitału odnotowały fundusze replikujące subindeksy sektora opieki zdrowotnej (+143,7 mln USD) i sektora żywności i napojów (+49,1 mln USD), natomiast najwięcej środków finansowych wycofano z ETF-ów odwzorowujących wyniki subindeksów obejmujących sektor ropy i gazu (-149,3 mln USD) oraz sektor spółek użyteczności publicznej (-31,0 mln USD).

Od początku 2011 r. do 20 maja bilans wpłat i wypłat z funduszy ETF naśladujących subindeksy sektorowe indeksu STOXX 600 Europe wyniósł 477,6 mln USD (choć saldo majowe jest ujemne i wynosi -299,9 mln USD). Znaczący odpływ środków z ETF-ów powiązanych z subindeksem obejmującym sektor ropy i gazu sprawił, iż nowymi liderami pod względem wartości netto pozyskanego kapitału stały się fundusze replikujące subindeks branży opieki zdrowotnej (+316,4 mln USD) i sektor bankowy (+279,6 mln USD). Z kolei najwięcej kapitału netto wycofano w tym okresie z ETF-ów, dla których benchmarkiem jest subindeks sektora surowców podstawowych (-172,7 mln USD) oraz subindeks spółek użyteczności publicznej (-168,6 mln USD).

W dniu 20 maja 2011 r. wartość aktywów netto ETF-ów odwzorowujących zachowanie subindeksów sektorowych paneuropejskiego indeksu STOXX 600 Europe wyniosła 10 776,7 mln USD (w tym najwięcej – 1 633,1 mln USD – zgromadziły bankowe ETF-y) i wzrosła w porównaniu z początkiem bieżącego roku o 13,0% (najwyższy wzrost – aż o 133,4% – odnotowały ETF-y powiązane z subindeksem sektora usług finansowych).

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.