Skip to main content

Ponad 100 mln USD kapitału netto napłynęło do funduszy ETF sektora telekomunikacyjnego

Według cotygodniowego raportu dotyczącego napływu środków do sektorowych funduszy ETF replikujących subindeksy sektorowe indeksu DJ STOXX 600 opublikowanego przez BlackRock, w tygodniu zakończonym 4 grudnia przewaga nabyć nad umorzeniami wyniosła 116,3 mln USD.

Rezultat ten to w głównej mierze efekt pozyskania aż 109,7 mln USD świeżego kapitału przez fundusze powiązane z branżą telekomunikacyjną, z czego ok. 60 proc. (66,9 mln USD) zgromadził Lyxor ETF DJ Stoxx 600 Telecommunications, a ok. 40 proc.(42,7 mln USD) Dow Jones STOXX 600 Optimised Telecommunications Source ETF. Istotny napływ kapitału (w ujęciu netto) osiągnęły w pierwszym tygodniu grudnia również fundusze odzwierciedlające koniunkturę w sektorze bankowym (+24,9 mln USD – tutaj najlepiej radził sobie Dow Jones STOXX 600 Optimised Automobiles & Parts Source ETF zyskując 49,1 mln USD) oraz w sektorze dóbr i usług przemysłowych (+20,0 mln USD – najwięcej zyskał Dow Jones STOXX 600 Optimised Industrial Goods & Services Source ETF – 19,8 mln USD).

Największy odpływ środków finansowych stał się natomiast udziałem ETF naśladującycych subindeks branży ubezpieczeniowej (-26,0 mln USD). Głównym „winowajcą” okazał się w tym przypadku fundusz Dow Jones STOXX 600 Optimised Insurance Source ETF, który odnotował odpływ kapitału na poziomie (-28,9 mln USD).

Od początku 2009 roku największą popularnością na rynku sektorowych funduszy ETF naśladujących zachowanie subindeksów Dow Jones STOXX 600 cieszyły się ETF sektora telekomunikacyjnego, które zyskały (w ujęciu netto) 550,6 mln USD. Wśród nich najwięcej nowego kapitału pozyskał Lyxor ETF DJ Stoxx 600 Telecommunications (+442,4 mln USD). Sporym zainteresowaniem cieszyły się również fundusze odzwierciedlające performance subindeksów branży surowców podstawowych (+458,3 mln USD), sektora bankowego (+334,2 mln USD) oraz spółek użyteczności publicznej (+319,0 mln USD). Niewielki odpływ kapitału zanotowały w tym okresie ETF branży turystycznej (-16,8 mln USD), artykułów osobistych i gospodarstwa domowego (-11,7 mln USD) i usług finansowych (-6,8 mln USD).

Najwyższe stopy zwrotu uzyskały w pierwszym tygodniu grudnia fundusze replikujące subindeks obejmujący spółki działające w branży turystycznej (+4,2%), sektorze budowlanym i materiałów budowlanych (+4,1%) oraz w sektorze chemicznym (+4,1%). Najgorzej wypadły natomiast ETF powiązane z branżą technologiczną – subindeks tego sektora – jako jedyny – w analizowanym okresie stracił na wartości (-1,2%).

Od początku 2009 roku zdecydowanie najwyższą stopę zwrotu zapewniły inwestorom fundusze ETF naśladujące zachowanie subindeksu sektora surowców podstawowych (104,0%). Na kolejnych miejscach uplasowały się fundusze replikujące subindeks branży bankowej (64,7%) oraz sektora chemicznego (53,0%). Najgorszymi inwestycjami na rynku sektorowych ETF w Europie okazały się natomiast fundusze powiązane z subindeksem spółek użyteczności publicznej (od początku roku zyskały jedynie 7,9%), subindeksem obejmującym spółki ubezpieczeniowe (21,1%) oraz subindeksem obejmującym firmy reprezentujące branżę ochrony zdrowia (21,3%).

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.