Skip to main content

Platforma BATS Chi-X Europe będzie mogła wprowadzać do obrotu fundusze ETF

9 maja spółka BATS Global Markets (BATS) poinformowała, że brytyjska Financial Conduct Authority (FCA) (quasi-rządowa agencja utworzona 1 kwietnia 2013 r. jako jeden z sukcesorów Financial Services Authority (FSA) w wyniku wejścia w życie Financial Services Act 2012, który to akt prawny stworzył nowe ramy prawne dla usług finansowych w Wielkiej Brytanii; FCA reguluje działalność firm finansowych świadczących usługi dla konsumentów i utrzymuje integralność rynków finansowych w Wielkiej Brytanii) zatwierdziła złożony w grudniu ubiegłego roku wniosek BATS dotyczący przyznania europejskiej wielostronnej platformie obrotu (multilateral trading facility – MTF) tej spółki – BATS Chi-X Europe – statusu Recognised Investment Exchange (RIE). Przyznanie tego statusu, który wejdzie w życie 20 maja oznacza, że platforma ta będzie uprawniona do prowadzenia rynku regulowanego dla ofert pierwotnych (primary listings). Posiadając ten statut BATS Chi-X Europe będzie zatem w stanie konkurować z głównymi europejskimi giełdami, takimi jak London Stock Exchange, NYSE Euronext oraz Deutsche Boerse, m.in. w zakresie notowania tytułów uczestnictwa funduszy ETF jako pierwszego miejsca notowań.

Platforma BATS Chi-X Europe została utworzona w 2011 r. w wyniku połączenia dwóch wielostronnych platform obrotu: BATS Europe i Chi-X Europe. Jest obecnie największych paneuropejskim operatorem rynku akcji biorąc pod uwagę udział w rynku i wartość obrotu akcjami.

BATS Global Markest posiada podobny status w Stanach Zjednoczonych, gdzie notowane są (jako primary listings) fundusze ETF iShares (BlackRock) oraz ProShares.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.