Skip to main content

PIMCO i Source uruchomiły kolejny aktywnie zarządzany dłużny fundusz ETF

PIMCO i Source wprowadziły 15 czerwca 2011 r. na London Stock Exchange PIMCO Sterling Short Maturity Source ETF (PIMCO Source Sterling MINT). To kolejny z serii funduszy ETF typu „MINT” uruchomionych wspólnie przez obie spółki – wcześniej w tym roku inwestorom zostały zaoferowane PIMCO EUR Short Maturity Source ETF (fundusz denominowany w euro) oraz PIMCO USD Short Maturity Source ETF (fundusz denominowany w dolarach amerykańskich).

PIMCO Sterling Short Maturity Source ETF to aktywnie zarządzany dłużny fundusz ETF, denominowany w funtach szterlingach, w portfelu którego znajdują się głównie krótkoterminowe papiery dłużne o ratingu inwestycyjnym denominowane w funtach szterlingach. Jego benchmarkiem jest trzymiesięczna stopa LIBID GBP. Celem funduszu jest maksymalizacja bieżącego dochodu, przy jednoczesnym zapewnieniu ochrony kapitału i wysokiego stopnia płynności. Produkt ten (wraz z pozostałymi instrumentami PIMCO Source MINT) ma być atrakcyjnym rozwiązaniem dla inwestorów (głównie instytucjonalnych), którzy w obliczu obecnie występujących niskich stóp procentowych i ujemnych realnych stóp procentowych, poszukują bezpiecznych sposobów powiększania zysków.

Fundusz został zarejestrowany do sprzedaży w Wielkiej Brytanii i Irlandii, obecnie zaś trwa jego „paszportowanie” w Austrii, Francji, Finlandii, Niemczech, Włoszech (tylko dla inwestorów instytucjonalnych), Holandii, Norwegii i Szwecji. Opłata za zarządzanie (management fee) wynosi 0,35% w skali roku.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.