Skip to main content

Pierwszy w Europie kosmiczny ETF na parkiecie w Londynie

Amerykański butik inwestycyjny ProcureAM, który w kwietniu 2019 r. uruchomił pierwszy na świecie fundusz ETF oferujący ekspozycję na sektor kosmiczny (Procure Space ETF (UFO)), utworzył we współpracy z platformą typu white-label HANetf i wprowadził 4 czerwca 2021 r. na giełdę w Londynie bliźniaczy ETF – Procure Space UCITS ETF (YODA). To pierwszy w Europie fundusz ETF inwestujący stricte w akcje firm zajmujących się gospodarką kosmiczną (space economy).

Fundusz dąży do naśladowania, przy zastosowaniu replikacji fizycznej, wyników indeksu S-Network Procure Space Index (SPACE) obejmującego spółki, które czerpią znaczącą część swoich przychodów z działalności związanej z kosmosem, w tym w takich dziedzinach jak technologie satelitarne, technologie i sprzęt kosmiczny, produkcja i eksploatacja rakiet i satelitów, transmisja telewizyjna i radiowa, produkcja sprzętu naziemnego, świadczenie w przestrzeni kosmicznej usług obrazowania i wywiadowczych oraz telekomunikacja.

Systemy i technologie satelitarne stają się coraz bardziej powszechne w naszym codziennym życiu, zapewniając wyższą przepustowość i zasięg w takich obszarach, jak szerokopasmowy internet i telekomunikacja. Aplikacje oparte na lokalizacji, takie jak na przykład wspólne przejazdy (ride sharing), czy dostarczanie posiłków, szybko się rozwijają właśnie dzięki nawigacji satelitarnej. Infrastruktura kosmiczna umożliwia korzystanie z wielu nowoczesnych technologii, takich jak przetwarzanie w chmurze (cloud computing), technologia 5G, internet rzeczy (IoT),czy blockchain. Dowodem na ogromny potencjał wzrostu tego sektora są przedsięwzięcia kosmiczne realizowane m.in. przez Elona Muska, Richarda Bransona i Jeffa Bezosa. Według Roberta Tull`a – szefa Procure Innovation – „komercjalizacja przestrzeni kosmicznej, niezależnie od tego, czy jest to wystrzeliwanie satelitów w celu zaspokojenia rosnącego zapotrzebowania na transfer danych, czy też wsparcie systemów GPS i prognoz pogody, pokazuje, jak gospodarka kosmiczna jest częścią codziennego życia ludzi, a nie tylko eksploracji kosmosu”.

S-Network Procure Space Index obejmuje dwa główne segmenty biznesowe: operatorów satelitarnych i producentów sprzętu. Pierwszy z nich grupuje spółki, których główna działalność obejmuje usługi świadczone przez satelity, które są ich własnością, są przez nie obsługiwane lub wykorzystywane. W skład drugiego segmentu wchodzą firmy zajmujące się sprzedażą sprzętu kosmicznego, w tym producenci satelitów, producenci pojazdów kosmicznych, producenci komponentów statków kosmicznych oraz producenci wyposażenia naziemnego. W portfelu indeksu mogą znaleźć się spółki notowane na dowolnej giełdzie na świecie, które spełniają kryteria dotyczące generowania przychodów z branży kosmicznej (co najmniej 20% lub 500 mln USD rocznie) i minimalnego średniego dziennego wolumen obrotu. Waga każdej akcji w indeksie jest uzależniona od kapitalizacji rynkowej skorygowanej o wartość akcji w wolnym obrocie i zmodyfikowana w oparciu o procent przychodów pochodzących z branży kosmicznej.

S-Network Space Index to jedyny Certyfikowany Produkt Danych Kosmicznych (Certified Space Data Product) uznawany przez Space Foundation. To amerykańska organizacja non-profit założona w 1983 roku, która wspiera wszystkie sektory globalnego przemysłu kosmicznego poprzez realizację działań uświadamiających w temacie przestrzeni kosmicznej, tworzenie programów edukacyjnych i organizację ważnych wydarzeń branżowych.

W dniu 31 maja 2021 r. w skład portfela indeksu wchodziło 31 firm, głównie amerykańskich (ponad 75%); znaczące udziały w indeksie mają również firmy francuskie i japońskie (po około 10%). Są to głównie reprezentanci dwóch sektorów: usług komunikacyjnych (ok. 40%) i przemysłu (ok. 30%); około 20% składu indeksu przypada na akcje spółek z sektora technologii informacyjnych. Największe wagi w indeksie – pomiędzy 5% a 7% – posiadają takie firmy jak Orbcomm, Dish Network, Garmin, Trimble i Eutelsat Communications.

Fundusz jest notowany w dolarach amerykańskich i funtach szterlingach na giełdzie w Londynie, w najbliższym czasie planowane jest jego wprowadzenie także na parkiety we Frankfurcie i w Mediolanie (gdzie będzie notowany w euro), a w dalszej perspektywie także na parkiety w Zurychu, Paryżu i Madrycie. Fundusz ma charakter akumulacyjny. Wskaźnik kosztów całkowitych (TER) wynosi 0,75% w skali roku.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.