Skip to main content

Pierwszy tydzień maja pod znakiem wypłat z sektorowych ETF-ów

Według danych opublikowanych przez BlackRock w pierwszym tygodniu maja (tygodniu zakończonym 6 maja) saldo nabyć i umorzeń tytułów uczestnictwa funduszy ETF naśladujących subindeksy sektorowe indeksu STOXX 600 Europe wyniosło (-220,2 mln USD). Odpływ kapitału z sektorowych ETF-ów związany był przede wszystkim z pogorszeniem koniunktury na europejskich parkietach (indeks STOXX 600 Europe zniżkował o 3,3%) wywołanym głównie przeceną na rynkach towarowych. Najgorszy bilans wpłat i wypłat odnotowały w ww. okresie ETF-y powiązane z subindeksami sektora spółek użyteczności publicznej (-75,6 mln USD), branży ubezpieczeniowej (-75,4 mln USD) oraz sektora obejmującego producentów żywności i napojów (-63,5 mln USD). Z kolei najwyższe dodatnie saldo odnotowały fundusze ETF replikujące subindeks sektora chemicznego (+108,6 mln USD) i sektora opieki zdrowotnej (+41,4 mln USD).

Analiza danych od początku 2011 r. wskazuje, iż najlepszym bilansem wpłat i wypłat mogły w tym okresie pochwalić się ETF-y odwzorowujące wyniki subindeksu ropy i gazu (+467,2 mln USD) i subindeksu bankowego (+294,5 mln USD). Najwięcej środków finansowych (netto) wypłacono natomiast z funduszy, których celem jest jak najwierniejsze odzwierciedlenie stopy zwrotu subindeksu sektora surowców podstawowych (-181,5 mln USD) oraz subindeksu spółek użyteczności publicznej (-169,0 mln USD). Ogólny tegoroczny bilans wpłat i wypłat do (z) funduszy ETF naśladujących subindeksy sektorowe indeksu STOXX 600 Europe wyniósł (+557,3 mln USD).

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.