Skip to main content

Pierwszy hedgingowy fundusz ETF Source na Deutsche Boerse

17 września w segmencie XTF giełdy we Frankfurcie zadebiutował nowy fundusz ETF wyemitowany przez Source: BofAML Hedge Fund Factor Source Euro ETF (dostępny w europejskiej walucie). Produkt ten, podobnie jak dostępny w amerykańskiej walucie BofAML Hedge Fund Factor Source Dollar ETF wprowadzony na London Stock Exchange 4 sierpnia br., naśladuje strategię (indeks) Merrill Lynch Factor Model Euro Adjusted (w przypadku BofAML Hedge Fund Factor Source Euro ETF jest to po prostu Merrill Lynch Factor Model).

Celem tej strategii, opracowanej przez BofA Merrilll Lynch, jest wypracowanie stóp zwrotu zbliżonych do funduszy funduszy hedgingowych, bez inwestowania bezpośrednio w same fundusze hedgingowe (co pozwala wyeliminować takie niedogodności związane z bezpośrednią inwestycją w hedge funds jak: brak płynności, niska przejrzystość i ryzyko zarządzającego). Merrill Lynch Factor Model wykorzystuje w tym celu portfel sześciu płynnych i bardzo dobrze znanych indeksów rynkowych (jednomiesięczny LIBOR, MSCI Emerging Markets Free US Dollar Net Total Return Index, EUR/USD Spot Exchange Rate, S&P 500 Total Return Index, MSCI EAFE US Dollar Net Total Return Index i Russell 2000 Total Return Index). Historycznie rzecz biorąc wyniki tej strategii były porównywalne do wyników HFRI Fund Weighted Composite Index – jednego z lepiej rozpoznawalnych benchmarków w branży funduszy hedgingowych.

Fundusz jest zgodny z dyrektywą UCITS III, zarejestrowany w Irlandii, a koszty zarządzania (management fee) wynoszą 0,70%.

Nowy ETF Source jest kolejnym – po uruchomionym w czerwcu br. S&P 500 VIX Futures Source ETF – alternatywnym funduszem ETF w ofercie tego providera. W sumie Source oferuje obecnie 79 akcyjnych i towarowych ETFs i ETCs o łącznych aktywach przekraczających 6,5 mld USD. Łączny obrót tymi instrumentami od momentu rozpoczęcia działalności przez Source w kwietniu 2009 r. wyniósł ponad 95 mld USD.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.