Skip to main content

Pierwszy fundusz ETF obligacji korporacyjnych typu high-yield w ofercie iShares na Deutsche Boerse

26 listopada w segmencie XTF Deutsche Boerse rozpoczęły się notowania tytułów uczestnictwa funduszu iShares Markit iBoxx Euro High Yield wyemitowanego przez iShares. To pierwszy fundusz ETF na frankfurckim parkiecie pozwalający inwestorom czerpać korzyści z wysokodochodowych obligacji korporacyjnych denominowanych w euro emitentów pochodzących zarówno z krajów wchodzących w skład strefy euro, jak też do niej nie należących. Obligacje, które wchodzą w skład portfela indeksu Markit iBoxx Euro Liquid High Yield replikowanego przez nowy fundusz, posiadają rating subinwestycyjny. Cechują się one wyższym ryzykiem kredytowym, ale równocześnie płacą wyższe odsetki. W indeksie mogą znajdować się jedynie największe i najpłynniejsze emisje obligacji – minimalna wartość emisji dla jednego instrumentu finansowego wynosi 250 mln euro. Maksymalny udział w indeksie jednego emitenta jest ograniczony do 5 procent.

Fundusz będzie dystrybuował uzyskiwane dochody. Wskaźnik kosztów całkowitych (total expense ratio) wynosi 0,5% w skali roku.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.