Skip to main content

Pierwszy fundusz ETF Goldman Sachs na parkiecie we Frankfurcie

25 listopada na Deutsche Boerse zadebiutował pierwszy fundusz ETF wyemitowany przez Goldman Sachs Structured Investments II SICAV.

Goldman Sachs Absolute Return Tracker Index ETF Portfolio oferuje inwestorom możliwość partycypowania w indeksie Goldman Sachs Absolute Return Tracker, który odzwierciedla stopę zwrotu koszyka instrumentów finansowych (zarówno pozycje długie jak i krótkie) wyznaczanego w oparciu o zdefiniowany algorytm. Celem indeksu jest naśladowanie stóp zwrotu generowanych przez rynek funduszy hedgingowych. Fundusz stosuje replikację syntetyczną. Całkowite wskaźnik kosztów (total expense ratio) w skali roku wynosi 1,215%. Fundusz nie wypłaca dywidend.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.