Skip to main content

Pierwszy europejski fundusz ETF z ekspozycją na branżę fintech

Spółka Source – dostawca specjalistycznych funduszy ETF i instrumentów typu ETP na rynek europejski – wprowadziła na londyński parkiet pierwszy w Europie fundusz ETF, którego posiada ekspozycję wyłącznie na charakteryzujący się dynamicznym wzrostem sektor technologii finansowych (fintech). Na marginesie warto dodać, iż na amerykańskich giełdach są obecne dwa ETF-y o zbliżonym charakterze: Global X FinTech Thematic ETF oraz PureFunds Solactive FinTech ETF (oba znajdują sie w obrocie na NASDAQ).

Source KBW NASDAQ Fintech UCITS ETF dąży do naśladowania wyników inwestycyjnych indeksu KBW NASDAQ Financial Technology Total Return (Net) Index, po uwzględnieniu opłat. Indeks ten, stworzony w sierpniu 2016 r., zapewnia ekspozycję na spółki publiczne notowane na rynku amerykańskim, które wykorzystują technologię w celu dostarczania produktów i usług finansowych takich jak płatności, dane finansowe, giełdy, banki internetowe, wyspecjalizowani pożyczkodawcy i oprogramowanie. W skład indeksu wchodzi obecnie 50 firm (np. Paypal, Visa, Virtu Financial, Blackhawk Network Holdings, Financial Engines, Square, Global Payments), których kapitalizacja waha się od poniżej 1 mld USD do ponad 150 mld USD. W strukturze sektorowej indeksu przeważają spółki z sektora IT (ok. 50%) i z branży finansowej (ok. 30%). Pod względem struktury geograficznej w portfelu indeksu występują wyłącznie firmy ze Stanów Zjednoczonych. Jest to indeks równoważony, zatem jego wyniki inwestycyjne nie są zdominowane przez największe (pod względem kapitalizacji) podmioty. Rewizja składu indeksu dokonuje się raz w roku, a jego równoważenie co kwartał. Walutą indeksu jest dolar amerykański.

Fundusz Source KBW NASDAQ Fintech UCITS ETF dąży do osiągnięcia celu inwestycyjnego poprzez stosowanie własnej metody wzmocnionej (enhanced) replikacji syntetycznej indeksu (swap-enhanced ETF structure). Ta innowacyjna technika inwestycyjna łączy inwestowanie w fizyczne akcje z wykorzystaniem transakcji swapowych, co pozwala znacznie obniżyć ryzyko kontrpartnera w porównaniu z innymi funduszami ETF stosującymi podobną technikę replikacji indeksu (schemat tej techniki jest zaprezentowany na poniższym rysunku).

Walutą bazową funduszu i walutą, w jakiej dokonuje się obrót jego tytułami uczestnictwa na LSE, jest dolar amerykański. Bieżące koszty (ongoing charge) funduszu, obejmujące opłatę za zarządzanie, koszty depozytariusza i administracyjne (natomiast nie obejmujące kosztów transakcyjnych, w tym kosztów związanych z transakcjami swapowymi), wynoszą 0,49% w skali roku. Koszty swapu wynoszą 0,10% w skali roku. Fundusz nie wypłaca dywidend.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.