Skip to main content

Pierwszy europejski fundusz ETF replikujący indeks S&P 500 VIX Futures

24 czerwca na London Stock Exchange miało miejsce pierwsze notowanie tytułów uczestnictwa funduszu S&P 500 VIX Source ETF. To pierwszy w Europie fundusz ETF, którego zadaniem jest naśladowanie zachowania S&P 500 VIX Short-Term Futures Total Return Index.

Pojawienie się takiego produktu było odpowiedzią na kryzys grecki i było spowodowane koniecznością zarządzania ekspozycją na zmienność implikowaną (implied volatility). Nowy fundusz oferuje taką wygodną, płynną ekspozycję poprzez kontrakty futures na indeks VIX. VIX (CBOE Volatility Index) jest najszerzej stosowaną miarą zmienności implikowanej i jest uznawany jako barometr niepewności rynkowej. Chociaż historyczne wyniki indeksu S&P 500 VIX Short-Term Futures Total Return różnią się od wyników indeksu VIX, występuje jednak wysoka dodatnia korelacja z indeksem VIX oraz wysoka ujemna korelacja z indeksem S&P 500.

S&P 500 VIX Source ETF jest zarejestrowany w Irlandii i jest zgodny z dyrektywą UCITS III, dzięki czemu jest łatwo dostępny dla europejskich inwestorów, którzy dotychczas mogli realizować podobną strategię wyłącznie poprzez samodzielny handel kontraktami futures na VIX lub poprzez noty strukturyzowane. Jego tytuły uczestnictwa są wyceniane w USD, zaś roczna opłata za zarządzanie wynosi 0,60%. Produkt został opracowany wspólnie przez Source i Nomurę.

S&P 500 VIX Source ETF to pierwszy alternatywny fundusz ETF w ofercie Source. Obecnie provider ten posiada 77 produktów (ETFs, T-ETCs, P-ETC), w tym 48 z ekspozycją na rynek akcji i 28 z ekspozycją na rynek towarowy i surowcowy. Od momentu rozpoczęcia działalności w kwietniu 2009 r. pozyskał ponad 5 mld USD aktywów.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.