Skip to main content

Pierwszy europejski ETF z ekspozycją na spółki wydobywające srebro

4 maja 2022 r. europejski oddział amerykańskiej spółki Global X (należącej do koreańskiej firmy Mirae Asset Financial Group) uruchomił pierwszy na rynku europejskim akcyjny fundusz ETF inwestujący w walory firm zajmujące się wydobyciem srebra – Global X Silver Miners UCITS ETF. Tytuły uczestnictwa funduszu są od dnia dzisiejszego notowane na londyńskiej giełdzie (London Stock Exchange) w amerykańskich dolarach i funtach szterlingach oraz na parkiecie we Frankfurcie (Deutsche Boerse Xetra) w euro. Wkrótce fundusz będzie dostępny także na parkiecie w Mediolanie (w euro) i w Zurychu (we frankach szwajcarskich). To kolejny ETF w europejskiej ofercie Global X posiadający ekspozycję na firmy z sektora wydobywczego, po uruchomionych wcześniej funduszach Global X Copper Miners UCITS ETF (w listopadzie 2021 r.) i Global X Uranium UCITS ETF (w kwietniu 2022 r.).

Srebro od wieków jest wykorzystywane w rozmaitych wyrobach luksusowych, takich jak biżuteria, zastawa stołowa i dzieła sztuki. Wielu kupujących przychylnie patrzy na trwałość srebra i jego aspekt kolekcjonerski. Obecnie ponad 40% zużycia srebra pochodzi z tej części rynku, w tym z biżuterii i srebra stołowego. Srebro jest również ważnym materiałem do zastosowań przemysłowych ze względu na jego przewodnictwo cieplno-elektryczne, ciągliwość i wysoką wrażliwość na światło. Metal jest szeroko stosowany w wielu szybko rozwijających się segmentach elektroniki, takich jak panele słoneczne, oświetlenie LED, elastyczne wyświetlacze, ekrany dotykowe, technologia komórkowa i oczyszczanie wody. Unikalne właściwości srebra, a także stosunkowo małe ilości metalu wymagane w wielu zastosowaniach, często sprawiają, że jest ono niezastąpionym surowcem, nawet gdy cena srebra rośnie.

Tylko 27% srebra pochodzi z działalności wydobywczej, w której srebro stanowi główne źródło przychodów. Pozostałe 73% srebra pochodzi z projektów, w których jest ono produktem ubocznym wydobycia innych metali, takich jak miedź, ołów i cynk. Należy zaznaczyć, iż przychody firm skoncentrowanych wyłącznie na produkcji srebra są znacznie bardziej podatne na zmiany ceny srebra niż spółek, które produkują go jako produkt uboczny.

Srebro jest wydobywane w różnych częściach świata, przy czym ok. 56% światowej produkcji srebra znajduje się w obu Amerykach. Meksyk, Peru i Chile to państwa, które odpowiadają za ok. 43% światowej produkcji tego kruszcu. Poza Ameryką istotną rolę na rynku srebra odgrywają Chiny, Australia i Rosja, których łączny udział w światowej produkcji wynosi prawie 25% (tuż za tymi krajami plasuje się Polska z udziałem na poziomie około 5%).

W ciągu ostatnich pięciu lat światowy popyt na srebro utrzymywał się na poziomie globalnej podaży. Jeśli jednak z analizy wyłączone zostaną inwestycje w srebrne sztabki i monety, podaż srebra przewyższa popyt. Oznacza to, że popyt na srebro jako magazyn wartości i inwestycja może drastycznie zmienić ceny, szczególnie biorąc pod uwagę niestabilny charakter takiego popytu. Dlatego jeśli posiadanie metali szlachetnych stanie się bardziej atrakcyjne dla inwestorów, ceny srebra mogą znacznie wzrosnąć. Ponadto metale szlachetne są często poszukiwane, gdy zmienność na rynku papierów wartościowych jest wysoka, ponieważ inwestorzy poszukują lokat, które potencjalnie mogą zachować wartość nawet podczas bessy.

Jednym z trendów, który może radykalnie zmienić krajobraz podaży i popytu na srebro, jest zwiększenie liczby instalacji energii słonecznej. Szacuje się, że każdy gigawat (GW) zainstalowanej energii słonecznej wymaga 30 ton metrycznych srebra. Ze względu na wysokie przewodnictwo elektryczne i cieplne pastę srebrną stosuje się w ok. 85% ogniw fotowoltaicznych. W 2020 r. nowe instalacje fotowoltaiczne wyniosły 138 GW, przy czym energia słoneczna stanowiła ok. 9% całkowitego zapotrzebowania na srebro. Analitycy szacują, że w 2023 roku wartość ta wzrośnie do 236 GW, co stanowić będzie 11% całkowitego oczekiwanego popytu na srebro.

Uruchomiony przez Global X fundusz ETF inwestuje w akcje spółek z branży srebra, a zatem jego profil inwestycyjny różni się od bezpośrednich inwestycji w srebrny kruszec lub w kontrakty futures na srebro. Akcje spółek wydobywczych srebra oferują pośrednią ekspozycję na ceny srebra. Mają one tendencję do bycia lewarowanymi zakładami na ceny srebra, ze względu na wysokie stałe koszty wydobycia tego metalu. Akcje spółek wydobywczych są znacznie bardziej płynne niż fizyczne srebro, ponieważ można je kupować i sprzedawać na giełdach. Potencjalną wadą jest to, że inwestorzy są narażeni na specyficzne ryzyko związane z posiadaniem akcji konkretnej firmy.

FunduszGlobal X Silver Miners UCITS ETF inwestuje w szeroki koszyk akcji firm zaangażowanych w wydobycie srebra. Jego celem inwestycyjnym jest naśladowanie, przy zastosowaniu pełnej replikacji fizycznej, wyników indeksu Solactive Global Silver Miners Total Return v2 Index. Składniki portfela indeksu są wybierane z globalnego uniwersum spółek prowadzących „istotne operacje biznesowe” w zakresie poszukiwania, wydobycia lub rafinacji srebra, o kapitalizacji rynkowej powyżej 60 mln USD i średnim dziennym obrocie przekraczającym 250 tys. USD. Spośród nich do indeksu trafia 40 spółek o największych średnich dziennych wolumenach obrotu. Składniki indeksu są ważone kapitalizacją rynkową skorygowaną o free float, z zastrzeżeniem że udział jednej spółki nie może przekraczać 15%, a pięciu największych spółek 55% udziału w indeksie. Zmiana składu portfela indeksu i jego rebalancing odbywają się co pół roku.

Obecnie zdecydowanie największy udział w indeksie mają firmy kanadyjskie (63,4%), a kolejne miejsca zajmują Stany Zjednoczone (10,5%), Korea Południowa (9,4%) i Wielka Brytania (6,6%). Największe wagi w indeksie mają następujące firmy: Wheaton Precious Metals (16,1%), Pan American Silver (12,7%), SSR Mining (11,3%), Korea Zinc (9,4%), Hecla Mining (6,5%), First Majestic Silver (5,4%) i Compañia de Minas Buenaventura (4,9%).

Wskaźnik kosztów całkowitych funduszu (total expense ratio, TER) wynosi 0,65% w skali roku.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.