Skip to main content

Pierwszy europejski ETF sektora gospodarki wodorowej w ofercie LGIM

Brytyjska spółka Legal & General Investment Management (LGIM) wprowadziła 10 lutego 2021 roku do swojej oferty nowy fundusz – L&G Hydrogen Economy UCITS ETF. Zapewnia on inwestorom ekspozycję na długoterminowe możliwości inwestycyjne wynikające z przejścia na niskoemisyjną gospodarkę wodorową. Obejmuje technologie i firmy, które umożliwiają produkcję tańszych, czystych form wodoru oraz te, które mają odgrywać integralną rolę w gospodarce wodorowej.

Nowy fundusz uzupełnia ofertę tematycznych ETF-ów LGIM, która obejmuje L&G Clean Energy UCITS ETF oraz L&G Battery Value-Chain UCITS ETF. W sytuacji gdy polityka i gospodarka zaczynają dostosowywać się do gospodarki opartej na zrównoważonej energii, LGIM wprowadził tę strategię, aby zapewnić inwestorom precyzyjne narzędzie zwiększające ekspozycję na łańcuch wartości gospodarki wodorowej. Wodorowy fundusz ETF może być wykorzystywany wraz z ww. funduszami, aby umożliwić inwestorom zwiększenie zaangażowania w czystą gospodarkę wodorową wraz z inwestycjami w wytwarzanie czystej energii i jej magazynowanie.

Fundusz, stosując dynamiczną, aktywnie zaprojektowaną strategię inwestycyjną, zamierza inwestować w akcje firm o kapitalizacji w wysokości minimum 200 mln USD, w tym w walory producentów elektrolizerów, producentów wodoru, producentów ogniw paliwowych, wyspecjalizowanych dostawców mobilności, dostawców komponentów do ogniw paliwowych, kluczowych przedsiębiorstw przemysłowych i użyteczności publicznej oraz innych podmiotów w łańcuchu dostaw.

Globalne dążenie do ograniczenia emisji dwutlenku węgla postępuje, a w przypadku sektora wodoru w Europie decydenci zachęcają te branże do przestawienia się na „ekologiczny” wodór produkowany bez paliw kopalnych, co według IEA mogłoby zmniejszyć globalnej emisji CO2 do 830 milionów ton. Wprowadzenie na rynek nowego funduszu jest więc wynikiem rosnącego popytu ze strony klientów i potencjalnych inwestorów i ma na celu wykorzystanie połączenia rządowej polityki niskoemisyjnej, postępu technologicznego i tańszych komponentów, które ułatwiają rozwój gospodarki wodorowej, która ma być warta 2,5 bln USD w ujęciu przychodowym i 11 bln USD w potencjale infrastruktury w 2050 roku.

L&G Hydrogen Economy UCITS ETF stara się jak najdokładniej odwzorowywać, za pomocą pełnej replikacji fizycznej, wyniki indeksu Solactive Hydrogen Economy Index NTR. W portfelu indeksu znajdują się akcje 28 firm, spośród których największe udziały (oscylujące wokół 4 procent) mają spółki Cummins, Johnson Matthey, Kolon Industries, Daimler i Toyota Motor. W strukturze walutowej indeksu dominują amerykański dolar, euro, jen, południowokoreański won i funt szterling.

Tytuły uczestnictwa funduszu są notowane na giełdach w Londynie (w USD i GBP), we Frankfurcie (w EUR), w Mediolanie (w EUR) i w Zurychu (w CHF). Wskaźnik kosztów całkowitych wynosi 0,49%. Walutą bazową funduszu jest dolar amerykański.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.