Skip to main content

Pierwszy europejski ETF oferujący ekspozycję na branżę cyberbezpieczeństwa

28 września 2015 r. ETF Securities (jeden z czołowych światowych dostawców instrumentów typu ETP) we współpracy ISE ETF Ventures (dostawca indeksów) wprowadził na giełdę w Londynie (London Stock Exchange – LSE) pierwszy w Europie fundusz ETF oferujący ekspozycję na dynamicznie rozwijającą się w skali globalnej branżę cyberbezpieczeństwa – ETFS ISE Cybersecurity GO UCITS ETF. Uruchomienie tego ETF-a w Europie było konsekwencją sukcesu podobnego produktu utworzonego w listopadzie 2014 r. w Stanach Zjednoczonych (i notowanego na NYSE Arca) – PureFunds ISE Cyber Security ETF – który w ciągu pierwszych 10 miesięcy swojej działalności zgromadził aktywa o wartości ponad 1,1 mld USD.

Branża cyberbezpieczeństwa rozwija się bardzo dynamicznie i ma przed sobą znakomite perspektywy – według prognoz firmy analitycznej Marketsandmarkets z czerwca 2015 r. jej średnia roczna stopa wzrostu do 2020 r. wyniesie 9,8%, a wartość osiągnie poziom 170 mld USD. Jest to konsekwencją wzrostu cyberprzestępczości – w 2014 r. zanotowano 42,8 mln cyberataków, które kosztowały (szacunkowo) 400 mld USD. Z kolei według raportu PwC od 2009 r. liczba odnotowanych incydentów z zakresu cyberbezpieczeństwa wzrastała średnio rocznie aż o 66%. W efekcie zarówno rządy jak i prywatne przedsiębiorstwa uznają obecnie inwestycje w cyberbezpieczeństwo jako jeden ze swoich priorytetów, to zaś oznacza, że wydatki tego typu zdominują wkrótce budżety firm, a popyt na usługi z dziedziny cyberbezpieczeństwa ze strony osób prywatnych, przedsiębiorstw i rządów powinien w najbliższym okresie szybko rosnąć. Globalna firma badawcza Gartner przewiduje, że do 2018 r. ponad połowa organizacji będzie korzystała z usług firm, które specjalizują się w zabezpieczeniach w zakresie ochrony danych, zarządzaniu ryzykiem bezpieczeństwa oraz w zarządzaniu infrastrukturą bezpieczeństwa.

Fundusz ETFS ISE Cybersecurity GO UCITS ETF jest zarejestrowany w Irlandii. Dąży do odwzorowywania wyników indeksu ISE Cyber Security UCITS Index (obejmuje on największe światowe spółki publiczne działające w branży cyberbezpieczeństwa) w wyniku stosowania pełnej replikacji fizycznej. Walutą bazową funduszu jest dolar amerykański, zaś jego tytuły uczestnictwa są notowane na LSE w dolarach i funtach szterlingach. Fundusz reinwestuje dywidendy, nie stosuje zabezpieczenia przed ryzykiem walutowym (jego uczestnicy są narażeni na ryzyko kursowe). W końcu września największe udziały w portfelu funduszu posiadały spółki: FFRI (5,47%), Trend Micro (4,64%), Fortinet (4,48%), Juniper Networks (4,29%) oraz Check Point Software (4,28%). Największy udział w indeksie replikowanym przez fundusz mają firmy dostarczające oprogramowanie (63,6%) oraz urządzenia komunikacyjne (17,7%).

Wskaźnik kosztów całkowitych (total expense ratio – TER) funduszu wynosi 0,75% w skali roku.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.