Skip to main content

Pierwszy ETN na indeks zmienności oparty na EURO STOXX 50 na Xetra

28 kwietnia Barclays Bank wprowadził na giełdę we Frankfurcie kolejny instrument typu exchange-traded note – iPath VSTOXX Short-Term Futures Total Return ETN.

Jest to pierwszy instrument oferujący inwestorom możliwość partycypowania w zmianach indeksu EURO STOXX 50 Volatility Short-Term Futures Index (VSTOXX Short-Term Futures Index). Indeks ten naśladuje implikowaną zmienność akcji wchodzących w skład indeksu EURO STOXX 50 w oparciu o hipotetyczny portfel. Portfel ten odzwierciedla stopę zwrotu rolowanych inwestycji w dwa kontrakty futures VSTOXX, które są przedmiotem handlu na giełdzie Eurex i których termin pozostający do wykupu wynosi od miesiąca do dwóch miesięcy.

Opłata za zarządzanie została ustalona na poziomie 0,89%.

To już czternasty instrument typu ETN notowany na Deutsche Boerse i trzeci wyemitowany przez Barclays Bank.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.