Skip to main content

Pierwszy akcyjny fundusz ETF market neutral na London Stock Exchange

1 marca na giełdzie w Londynie zadebiutował fundusz MW TOPS Global Alpha ETF, którego providerem jest MW Indices PLC. Jest on zarządzany przez Marshall Wace – brytyjską firmę zarządzającą funduszami hedgingowymi.

Naśladuje on zachowanie MW TOPS Global Alpha Index obliczanego przez Dow Jones Indexes. Fundusz odzwierciedla wyniki wybranych strategii inwestycyjnych określanych mianem TOPS (Trade Optimised Portfolio Systems), które wykorzystują modele matematyczne w celu oszacowania i przejęcia najlepszych pomysłów inwestycyjnych od brokerów. Jest to pierwszy akcyjny fundusz ETF market neutral, pierwszy ETF w Europie zarządzany przez firmę zajmującą się inwestycjami alternatywnymi oraz pierwszy fundusz na parkiecie w Londynie, którego celem jest absolutna stopa zwrotu z pojedynczej strategii inwestycyjnej. Celem funduszu jest osiąganie stopy zwrotu na poziomie 8-10% w skali roku, przy zmienności w wysokości 3-5% rocznie.

Fundusz wyceniany jest w funtach szterlingach, euro i dolarach amerykańskich. Jest on zgodny z dyrektywą UCITS III (zarejestrowany w Irlandii). Fundusz sam nie pobiera opłaty za zarządzanie, natomiast management fee w wyoskości 1,5% rocznie oraz opłata za wynik (performance fee) w wysokości 20% powyżej high water mark (obliczana kwartalnie) jest pobierana przez składniki indeksu, w które fundusz inwestuje. Opłaty administracyjne i operacyjne nie mogą przekroczyć 0,25%. Fundusz zamierza pozyskać 400-500 mld USD.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.