Skip to main content

Pierwsze ujemne saldo sprzedaży detalicznej netto funduszy indeksowych w Wielkiej Brytanii od ponad 3 lat

Według danych opublikowanych tydzień temu przez Investment Association – instytucję, która reprezentuje interesy brytyjskich podmiotów zarządzających aktywami i monitoruje rozwój tej branży w Wielkiej Brytanii – w lipcu saldo sprzedaży detalicznej netto (net retail sales) funduszy indeksowych (tracker funds) okazało się ujemne i wyniosło -93 mln ₤. Po raz ostatni taka sytuacja zdarzyła się ponad 3 lata temu – w marcu 2013 r. (por. poniższy wykres). Mimo to wartość aktywów zarządzanych przez fundusze indeksowe w Wielkiej Brytanii osiągnęła w lipcu rekordowy poziom przekraczając po raz pierwszy w historii 130 mld ₤ (132,5 mld ₤). To 12,1% ogółu aktywów brytyjskich funduszy inwestycyjnych (rok temu było to 10,5%).

Ujemny bilans sprzedaży detalicznej funduszy indeksowych w lipcu to prawdopodobnie pochodna wycofywania środków finansowych z brytyjskiego rynku funduszy przez część inwestorów (głównie detalicznych) po czerwcowym głosowaniu w sprawie Brexitu. W lipcu saldo sprzedaży detalicznej netto funduszy ogółem w Wielkiej Brytanii wyniosło -1,04 mld ₤, zaś w czerwcu -3,53 mld ₤, co było najgorszym wynikiem od kilku lat (por. poniższy wykres). Kolejne miesiące pokażą, czy to jednorazowy, krótkotrwały efekt Brexitu, czy też początek trwałego trendu – zarówno jeśli chodzi o cały brytyjski rynek funduszy, jak też segment funduszy indeksowych.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.